Oferte locuri de munca top

Ce asociere va realiza SF-uri pentru Centura Bucuresti

Au fost semnate contractele de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru identificarea măsurilor de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB.

Sectoarele pentru care vor fi elaborate studiile de fezabilitate sunt următoarele, anume:

* Sector II cuprins între A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520) – valoarea contractului de servicii este de 3.008.558 lei fara TVA.

* Sector I cuprins între A1 (km 55+520 – DN 1 km 71+490 / km 0+000) – A2 (km 23+600) – valoarea contractului de servicii este de 3.331.930 lei fără TVA.

Ofertantul declarat câștigător cu care CNAIR a semnat cele două contracte este asocierea Grafic Tends SRL. – Svl Proec SRL.

Durata contractului este de 15 luni, pentru cele două contracte de servicii, astfel:

* Studiu de fezabilitate: 10 luni de la data de începere;

* Documentația suport pentru Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea Aplicației de Finanțare – 14 luni de la Data de Începere;

* Documentația Tehnică (parte integrantă din documentația de atribuire) a contractului/contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru Asistența Tehnică acordată Beneficiarului, precum și documentele aferente perioadei cuprinse între momentul publicării Anunțului/Anunțurilor de Participare și termenul/termenele limită de depunere a ofertelor – 14 luni de la Data de Începere.

Finanțarea se va face prin fonduri europene nerambursabile.

Locuri de munca in constructii

Proiectarea modernizării Centurii de Sud a Bucureștiului, între A2 și A1

Vizează lărgirea Centurii la 4 benzi, realizarea de drumuri colectoare, pasaje/pasarele pietonale (suprateran/subteran), trotuare, parcări, stații autobuz, reamenajarea intersecțiilor cu drumurile clasificate în vederea creșterii capacității de transport pe sectorul de Sud al Centurii Bucureștiului, panouri fonoabsorbante și alte lucrări ce pot fi implementate în vederea creșterii siguranței auto și pietonale.

Vor fi pasaje denivelate la intersecțiile:

* Ieșirea din Popești Leordeni (pe șosȚeaua Leordeni) la intersecția cu Centura Bucureștiului

* Între DJ301 A (Glina) și Centura Bucureștiului

* Intersecția dintre Splaiul Independenței și Centura Bucureștiului

Proiectarea modernizării Centurii de Nord a Capitalei, între A1 – DN1 – A2

Vizează fluidizarea traficului pe Centura Bucureștiului, în perspectiva integrării viitoare a acesteia în structura bulevardelor Capitalei și în perspectiva interconectării acesteia cu A0, prin drumurile radiale, dar și facilitarea accesului în zona orbitală a Municipiului București.

Această nouă etapă de modernizare trebuie să țină cont și de dezvoltarea noilor sisteme de transport în comun, fie că e vorba despre tren metropolitan, tramvai sau trasee cu autobuzul. Se vor studia și propune soluții pentru intersecțiile Centurii de Nord a Capitalei cu drumurile județene în localitățile: Chiajna, Dragomirești Vale, Tunari, Ștefănești și Moara Domnească – Găneasa, precum și cu drumurile naționale DN3, DN1 și DN7.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus