Oferte locuri de munca top

Ce ar accelera racordarea producatorilor de energie regenerabila la retelele nationale de transport

Capacitatea limitată a rețelelor electrice de transport și distribuție, precum și bariere legislative, birocratice și asociate finanțării îngreunează racordarea noilor capacități de producere din surse regenerabile.

O serie de propuneri și recomandări au fost formulate de Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru a elimina sau atenua barierele identificate în cadrul unui studiu pe această temă.

Una dintre propuneri vizează implementarea modulului „one-stop-shop” dedicat obținerii licenței în domeniul producerii de energie electrică din surse regenerabile, ca parte distinctă în cadrul Punctului de contact unic electronic pentru licența industrială.

Măsura ar putea avea multiple beneficii din punctul de vedere al reducerii timpului de acordare a licențelor și, implicit, de racordare la rețea, din punctul de vedere al transparenței, standardizării și uniformizării procesului.

Astfel, operatorii economici care investesc în capacități de producere a energiei regenerabile vor putea aplica pentru obținerea licențelor, autorizațiilor, acordurilor și avizelor necesare desfășurării activității în cadrul unei singure proceduri, prin intermediul Punctului de contact unic electronic pentru licența industrială.

În acest fel, se creează posibilitatea de a avea un for unic în România cu privire la proiectele de energie regenerabilă, reunind specialiști în domeniul dezvoltării acestor proiecte, ceea ce ar permite evaluarea mai rapidă a impactului cumulat al tuturor proiectelor.

Pârghii legislative care să împiedice investițiile cu un potențial caracter speculativ

O altă propunere vizează introducerea unor pârghii legislative care să împiedice dezvoltarea unor investiții cu un potențial caracter speculativ.

La ora actuală, există situații în care unii operatori economici/investitori solicită și obțin ATR, însă nu intenționează să finalizeze proiectele și să le pună în funcțiune, în vederea intrării pe piață, ci mai degrabă să vândă proiectele altor investitori la stadiul de „ready to build”.

Hala noua de peste 15 mii mp scd pentru productia de tamplarie

Acest comportament duce la blocarea capacității disponibile pentru racordarea investițiilor în proiecte regenerabile pe durata de valabilitate a ATR-urilor obținute, producând dificultăți majore investitorilor care solicită racordarea la rețea în scopul intrării efective pe piață.

Autoritatea de concurență și ANRE consideră că ar trebui adoptate măsuri suplimentare de descurajare a investițiilor de tip speculativ, care să prevină sau să atenueze situațiile de blocaj, cum ar fi, de exemplu, introducerea unei garanții de execuție sau sancționarea inacțiunii prelungite a investitorilor.

Prevederi legislative care să prevină durata mare a procesului de racordare

Procesul de racordare a producătorilor se confruntă cu dificultăți referitoare la finanțarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice, pentru a putea prelua energia electrică produsă de unitățile noi ce ar trebui instalate.

Practicarea unui tarif de aproximativ 100.000 euro/MW pentru lucrările de întărire a rețelei a făcut ca dezvoltarea proiectelor de anvergură să fie prohibitivă.

În acest context, Consiliul Concurenței și ANRE recomandă utilizarea schemelor de sprijin pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile.

Una dintre acestea este finanțată prin PNRR și se bazează pe o procedură de ofertare concurențială, pentru sprijinirea investițiilor în producerea de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate.

Celelalte tehnologii pentru producerea energiei din surse regenerabile sunt finanțate din Fondul pentru modernizare în perioada 2022-2030 în România.

În plus, este necesar ca procedurile de racordare la nivelul operatorilor de rețea să fie armonizate, iar aceștia ar trebui să publice ghiduri cu detalii și documentele necesare. De asemenea, operatorii de distribuție ar trebui să actualizeze constant informațiile existente despre racordarea la rețea a producătorilor de energie electrică.

De asemenea, autoritatea de concurență și ANRE recomandă organizarea unor programe de instruire continuă a personalului, având in vedere că o altă problemă cu care se confruntă investitorii în procesul de racordare este lipsa de experiență în lucrul cu proiectele regenerabile. Deși personalul operatorilor de rețea este mai bine informat și mai eficient, lipsa de experiență în lucrul cu proiecte SRE tinde să întârzie întreg procesul.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței a declarat: „Suntem interesați în mod special de procesul de racordare la rețeaua de transport/distribuție a noilor capacități de producere din surse regenerabile, având în vedere că s-au lansat mai multe scheme de finanțare, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, dar și prin alte programe naționale și comunitare de investiții.

În acest context, prioritatea o constituie optimizarea procedurilor naționale de autorizare/avizare, cu scopul reducerii timpilor de implementare a proiectelor.

În același timp, este foarte important să se facă diferența între reglementările strict necesare, cu rol esențial în asigurarea calității serviciilor, și cele care nu sunt strict necesare, chiar potențial dăunătoare dezvoltării pieței”.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus