Oferte locuri de munca top

Ce angajati de la stat vor primi mai multi bani

Cu toate că Guvernul trebuie să rezolve problema unui aparat birocratic stufos și foarte costisitor, totuși oficialii consideră că anumiți angajați de la stat merită să fie ”bine plătiți”. Astfel că angajații care se vor ocupa de două proiecte de finanțare se vor număra printre beneficiarii stimulentelor financiare acordate personalului ce gestionează fonduri comunitare. Mai exact, este vorba despre angajații din cadrul Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale și cei din cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

Măsura a fost propusă întrucât pentru utilizarea instrumentului de finanțare Mecanismul de redresare și reziliență este necesar Planul național de relansare și reziliență (PNRR), pentru care negocierile vor fi derulate până în luna aprilie 2021. Pentru aceasta este necesar ca personalul care va face parte din sistemul de guvernanţă al PNRR, precum şi raportarea PNRR să fie bine pregătit și bine plătit.

De mecanismul de finanțare se va ocupa Direcţia generală management mecanism de redresare şi rezilienţă, ce va avea un număr de 30 de posturi.

Această direcție va fi responsabilă pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, monitorizarea, monitorizarea reformelor, monitorizarea implementării proiectelor de investiţii, decontarea de cheltuieli, precum şi pentru orice alte activităţi care sunt necesare pentru implementarea PNRR.

Totodată, la nivelul ministerelor de resort se vor organiza prin ordin al ministrului, după caz, unitatea de elaborare şi negociere a PNRR şi unitatea de implementare, monitorizare, raportare, aprobare şi validare a proiectelor care fac obiectul finanţării din fonduri alocate în cadrul PNRR, personalul acestor unități urmând a beneficia de drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene.

De asemenea, proiectul prevede că în cadrul Direcţiei Coordonare Politici şi Priorităţi din Secretariatul General al Guvernului va funcţiona o structură de specialitate, care oferă sprijin instituțiilor și organelor autorității publice pentru capacitatea administrativă și reformele structurale pe termen lung.

Structura, cu un rol de autoritate coordonatoare a instituţiilor implicate în procesul de accesare, derulare și implementare a Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale, va avea următoarele atribuții principale:

* asigurarea implementării optime a Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale, gestionat de DG REFORM şi coordonarea activității instituţiilor pentru accesarea, derularea și implementarea proiectelor depuse şi aprobate pentru finanţare;

* coordonarea, în calitatea de punct naţional de contact pentru Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale/DG REFORM de la nivelul Comisiei Europene, a procesului de accesare a fondurilor în cadrul Programului, de către autorităţile naţionale, în concordanţă cu entităţile beneficiare şi eligibile prin Program;

* dezvoltarea și punerea în practică a unor soluții care abordează provocările locale, regionale și/sau naționale, care au impact asupra provocărilor transfrontaliere sau de la nivelul Uniunii, și care pot, contribui la coeziunea socială, economică și teritorială, după caz;

* asigurarea complementarităţii și a sinergiei cu alte programe ale Uniunii și cu politici existente la nivel regional, național, la nivelul Uniunii și/sau internațional, precum și cu alte proiecte programe și politici existente aflate în derulare, după caz;

* asigurarea contribuției acestora la schimbul de bune practici și pentru sporirea vizibilității programelor de reformă, precum și la crearea unei platforme și a unei rețele de expertiză la nivelul întregii Uniuni etc.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus