Oferte locuri de munca top

Ce act nu va mai trebui depus la Fondul pentru mediu

O modificare urmează să fie realizată în cadrul procedurii de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, ceea ce va duce la reducerea birocrației și la simplificarea procedurilor administrative.

Schimbarea se află în prezent la nivel de proiect.

Astfel, va fi eliminată obligativitatea comunicării împuternicirii notariale în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu. Aceasta având în vedere că Administrația Fondului pentru Mediu deține aplicaţia informatică ”Depunere declarații on-line”, unde toate documentele încărcate trebuie semnate electronic cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal/împuternicit al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, iar verificarea veridicităţii şi actualităţii datelor se face deja cu emitenţii certificatului calificat (prin intermediul unor platforme puse la dispoziție de aceștia).

În acest mod vor putea fi soluționate cererile de înrolare realizate prin persoane împuternicite, la momentul analizei, la fel ca în cazul contribuabililor care se înrolează prin reprezentant legal (în cazul acestora se acceptă documentul justificativ încărcat – certificat constatator ONRC, decizie numire, hotărâre judecătorească de validare a alegerilor etc. – nefiind necesar să-l transmită și în original).

Circa 65% dintre înrolări sunt realizate prin împuternicit.

Cladiri desfiintate, pentru edificarea unei hale cu aproape 16 mii mp scd

Renunțarea la obligativitatea comunicării împuternicirii notariale în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu are o serie de avantaje atât pentru contribuabilii / plătitorii la bugetul Fondului pentru mediu, cât și pentru Administrația Fondului pentru Mediu, astfel:

* se elimină decalajul generat de timpul scurs între momentul transmiterii cererii de înrolare și momentul recepționării procurii în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu;

* se reduce considerabil timpul necesar pentru analiza cererilor de înrolare și a documentelor justificative care le însoțesc (în acest moment, aceeași cerere este analizată de două ori, atât la înregistrarea în aplicație, cât și la primirea originalului procurii);

* se elimină erorile cauzate de încărcarea unei procuri și transmiterea la sediul Administrației Fondului pentru Mediu a unei alte procuri;

* se elimină cheltuielile efectuate de contribuabili aferente transmiterii procurilor (poșta, curierat etc.) și se diminuează cantitatea de hârtie consumată de contribuabili cu operațiunile de împlicuire.

Aproape 250 apartamente noi, in curs de autorizare

Modificarea legislativă

Art. I Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019, se modifică după cum urmează:

La articolul 6, alineatul (8) se abrogă.

La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Prelungirea valabilităţii împuternicirii acordate persoanei înrolate se realizează prin intermediul unei noi împuterniciri notariale la Administraţia Fondului pentru Mediu, care va conţine elementele prevăzute la art. 6 alin. (4) şi (5).”

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus