Oferte locuri de munca top

Ce a fost modificat la Legea darii in plata

Legea dării în plată a trecut de Camera Deputaților cu o formă diferită față de cea aprobată de Senat. Modificările au fost primite bine de majoritatea deputaților, cu 171 de voturi pentru, 94 voturi contra și 11 abțineri.

Varianta aprobată pune accent pe situațiile de impreviziune, toate modificările fiind efectuate de senatorul Daniel Zamfir. Astfel, printre acestea nu se mai numără devalorizarea cu mai mult de 50% față de valoarea inițială evaluată a imobilului cu destinația de locuință ipotecat.

Rămâne situație de impreviziune cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depășit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractării creditului.

Legat deaceastă condiție, senatorul Daniel Zamfir a argumentat că situația a fost stabilită în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2014/17/UE, care precizează că statele membre se asigură că, în cazul în care un consumator deţine un împrumut într-o monedă străină, creditorul avertizează consumatorul periodic, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cel puţin în cazurile în care valoarea cuantumului total plătibil de către consumator care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20% în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb aplicabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit ­și moneda statului membru.

Se mai numără printre situațiile de impreviziune și cazul în care gradul de îndatorare a debitorului a depășit cu cel puțin 20% nivelul maxim al gradului de îndatorare stabilit de BNR.

Totodată, a fost introdus un nou amendament, care prevede ca pe perioada cât notificarea de dare în plată a fost efectivă, atât ratele, cât și dobânzile și penalităţile, vor putea fi pretinse de la debitor doar dacă creditorul probează că acesta a fost de rea credinţă.

Despre aceasta, senatorul Daniel Zamfir spune că în practică, dacă se resping contestațiile, nivelul cumulat al dobânzilor și penalităților devine exorbitant și intimidant pentru petenți. Se face astfel o distincție clară între debitorul abuziv și debitorul de bună credință.

 

 

Citiți și:

Un cunoscut om de afaceri pregateste doua proiecte imobiliare in Capitala

Reconversia unei platforme industriale in zona rezidentiala, aprobata

O companie renunta la titlul de parc industrial

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus