Oferte locuri de munca top

CE a aprobat 605 mil euro pentru IMM-urile din constructii

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 605 milioane euro, aproape 3 miliarde lei. Aceasta este menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor și care sunt afectate de pandemia de coronavirus.

Schema va sprijini și proiectele de construcții la scară mică ale unităților administrative teritoriale.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat.

Nou proiect rutier de peste 36 mil euro, aprobat

Măsura vizează:

* abordarea nevoilor de finanțare ale proiectelor cu scopul îmbunătățiri eficienței energetice

* stimularea investițiilor în energia verde

* urmărirea obiectivelor de mediu

În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma:

* unei garanții pentru investiții sau a unor împrumuturi pentru nevoile de capital circulant, care să acopere până la 90 % din împrumuturile acordate de instituțiile de creditare

* subvenții directe

Valoarea nominală totală a garanțiilor va fi de aproximativ 505 milioane euro.

Pentru granturile directe va fi alocat un buget total de aproape 100 milioane euro.

Granturile directe vor acoperi, printre altele, anumite taxe legate de garanția de stat și o parte din dobânda împrumuturilor.

Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar, în special, cu privire la ajutoarele sub formă de garanții pentru împrumuturi:

* garanția se referă atât la împrumuturi pentru investiții, cât și la împrumuturi pentru capital circulant

* durata maximă a garanției este de 6 ani

* primele de garanție respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar

Licitatia pentru un proiect rutier de peste 90 mil euro, la un pas sa fie suspendata

În ceea ce privește ajutoarele limitate sub formă de granturi directe, acestea nu vor depăși 2,3 milioane euro per beneficiar.

În cadrul ambelor măsuri, ajutorul va fi acordat cel târziu la 30 iunie 2022.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus