Oferte locuri de munca top

Cati bani vor primi in plus investitiile, la rectificarea bugetara

Investițiile ce vor fi realizate în acest an în România, precum și finanțările aferente și cele pentru ajutoarele de stat, vor avea creditele bugetare suplimentate, după rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ce urmează să fie aprobată.

În urma rectificării, vor fi asigurate lichiditățile și finanțarea investițiilor realizate de către beneficiarii schemelor de ajutor de stat care își localizează producția în zona urbană, în
mediul rural și urban mic, precum și cele pentru continuarea programului IMM Plus, din care face parte și programul Garant Construct.

De asemenea, vor fi asigurate fondurile pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală și pentru derularea Programului național de construcții de interes
public sau social.

Viitoare zona cu spatii de depozitare, servicii si comert, pe aproape 40 ha

Care sunt modificările bugetare

Ministerul Finanțelor – +9.330 milioane lei, din care:
* 1.130,195 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat,

* 2.283,7 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: +2.719 milioane lei, per sold.

Vor fi asigurate fonduri pentru cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850 milioane lei).

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +2.000 milioane lei, per sold.

Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru:

* subvenții (+155,9 milioane lei)

* transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei),

* proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei)

* asistență socială (+100,0 milioane lei)

* proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei)

* alte cheltuieli (+2,3 milioane lei)

* proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei)

* participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei).

Un mare constructor planuieste o dezvoltare imobiliara pe aproape 5 ha

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +649 milioane lei, per sold.

Vor fi asigurate fonduri pentru:

* derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei)

* derularea Programului național de construcții de interes public sau social (+700 milioane lei)

* programe cu finanțare rambursabilă (+35 milioane lei).

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus