Oferte locuri de munca top

Cati bani vom avea pentru Transporturi si Dezvoltare

În proiectul bugetului pentru anul acesta, lansat oficial în dezbatere publică, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei ca în anul 2020.

Proiectul este configurat pe un cadru economic cu o creștere economică de 4,3% prevăzută pentru anul curent, cu un vârf de 5% în anul 2023.

Ritmul mediu anual de 4,9% pe întreg orizontul 2022 – 2024 este mai mare comparativ cu cel estimat a fi înregistrată la nivelul țărilor UE (4,2% la nivelul zonei euro și 4,1% pe total UE, estimată pentru anul 2021, conform prognozei de toamnă a UE).

În anul 2021 va crește ponderea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la 2,87% din cadrul surselor de finanțare, față 2,01% în 2020.

Finanțarea din fonduri europene va ocupa cea mai mare pondere în cadrul surselor de finanțare în anii 2021 și 2022.

Aceasta având în vedere că România va beneficia de 30,4 miliarde euro din „Mecanismul de redresare și rezilență”

Ministerul Transporturilor are prevăzut un buget de circa 46 miliarde lei, iar pentru Ministerul Dezvoltării a fost propus un buget de peste 16 miliarde lei.

Mai exact, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Administrației va avea pentru acest an un buget de 16.341.581 miii lei, compus din:

* Credite de angajament: 8.438.845 mii lei, nivel mai mare cu 50,13% față de anul 2020,

* Credite bugetare: 7.902.736 mii lei, mai mic cu 14,11% față de anul trecut.

În anul curent, MDLPDA va putea să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.

În domeniul infrastructură, programele prioritare sunt:

* Programul național de dezvoltare locală (PNDL)

Stadiu 2020:

– finanțarea celor 1.535 de obiective de investiții aflate în execuție din cele 4.511 obiective incluse în prima etapă (2015-2022) a Programului;

– finanțarea celor 7.244 obiective de investiții incluse în cadrul Etapei a II-a a PNDL (2017- 2022).

Obiective 2021-2024: continuarea finanțării celor 7.244 de obiective incluse in Program în Etapa II precum și a obiectivelor de investiții din cadrul PNDL etapa I – perioada până la 31 decembrie 2022, și monitorizarea executării lucrărilor prin verificarea periodică a

obiectivelor de investiții pentru utilizarea eficientă a fondurilor disponibile de către echipe mixte MDLPA și ISC.

* Programul național privind creșterea performanței energetice la blocurile de

locuințe

Obiective 2021 – 2024: sunt propuse la finanţare un număr de cca 40.000 apartamente în diferite faze de execuţie, urmând a se recepționa 3500 unități locative până la sfârșitul anului 2021.

* Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism (program anual)

Stadiu program 2020: În anul 2020 au beneficiat de finanţare un număr de 818 de UAT-uri în cadrul celor 39 de Consilii judeţene care au solicitat finanţare în anul 2020 pentru

elaborarea /actualizarea PUG şi RLU.

Obiective 2021-2024: Transformarea în program multianual.

De asemenea, Ministrul Transporturilor va avea un buget total de 45.986.522 mii lei, din care:

* Credite de angajament: 31.885.119 mii lei, cu 66,16% mai mult față de anul 2020,

* Credite bugetare: 14.101.403 mii lei, cu 9,41% mai mult față de anul trecut.

Din fonduri externe nerambursabile aferente 2014 – 2020 sunt prevăzute următoarele sume:

* Credite de angajament: 21.084.521 mii lei, mai mult cu 89,50% față de 2020,

* Credite bugetare: 7.970.000 mii lei, cu 31,54% mai mult față de 2020,

Pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost propuse următoarele sume:

* Credite de angajament: 81.631 mii lei, față de 2.160 mii lei cât au fost prevăzute în anul 2020

* Credite bugetare: 134.702 mii lei, față de 19.582 mii lei cât au fost prevăzute în anul 2020.

Priorităţile strategice în domeniul infrastructurilor şi serviciilor de transport, pentru perioada 2021- 2024, vizează, în principal, creşterea accesibilităţii României prin integrarea reţelelor naţionale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (şi logistică) la reţelele europene, respectiv la cele internaţionale concomitent cu dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport,economiei locale şi regionale, îmbunătăţirea confortului calătorilor şi creşterea siguranţei acestora, eficientizarea transportului de marfă, mărirea mobilităţii populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului.

În cadrul POIM 2014-2020 alocarea UE pentru sectorul de transport este de aproximativ 5 miliarde euro.

Programul Operațional Transport 2021 – 2027 se află în curs de negociere cu reprezentanții Comisiei Europene prin care se va continua finanțarea investițiilor în infrastructura de transport, derulate pe parcursul actualei perioade de programare, pe baza priorităților de investiții identificate în Planul Investițional pentru infrastructura de transport 2020 – 2030.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus