Oferte locuri de munca top

Cati bani aloca AFM pentru panouri fotovoltaice, iluminat public si energie regenerabila

Guvernul a aprobat astăzi bugetul pe acest an al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, care cuprinde sumele destinate diferitelor programe de finanțare ale AFM.

Astfel, vor fi asigurate resursele financiare pentru programele destinate instalării de panouri fotovoltaice, iluminatului public și energiei regenerabile.

În acest an, prin bugetul AFM vor fi finanțate, printre altele, următoarele proiecte și programe:

*Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice
Au fost prevăzute credite bugetare de 18 milioane lei. Suma este necesară pentru asigurarea bugetului efectuării plăților în cadrul celor 42 de contracte în vigoare, încheiate în urma sesiunilor anterioare.

* Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților
-credite de angajament –30 milioane lei, pentru angajarea sumelor care vor fi solicitate de către Ministerul Dezvoltării în cursul anului 2022.
– credite bugetare – 66,5 milioane lei, pentru asigurarea bugetului necesar plății sumelor solicitate de către Ministerul Dezvoltării, atât în baza valorilor angajate în anii anteriori, cât și în baza celor care urmează să fie angajate în anul 2022.

Construirea unui nou parc comercial, in pregatire

* Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED)
– credite de angajament – 1 miliar de lei
Jumătate din valoarea totală a creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului necesar aprobării și încheierii contractelor aferente cererilor de finanțare depuse în sesiunea desfășurată în anul 2021. Restul de 500 milioane lei este pentru asigurarea bugetului necesar relansării Programului în anul 2022.
* credite bugetare – 250 milioane lei, pentru asigurarea bugetului necesar efectuării plăților în cadrul celor 552 de contracte de finanțare încheiate în urma sesiunii din anul 2020, precum și în cadrul contractelor care vor fi încheiate în urma sesiunilor desfășurate în anii 2021 și 2022.
*Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice
* credite de angajament – 2,8 miliarde lei
Jumătate din valoarea totală a creditelor de angajament este pentru asigurarea bugetului necesar aprobării dosarelor și încheierii contractelor de finanțare în urma sesiunii desfășurate în anul 2021. Suma de 1,4 miliarde lei este pentru susținerea relansării Programului în anul 2022.
* credite bugetare – 200 milioane lei, pentru asigurarea bugetului necesar efectuării plăților în cadrul contractelor care vor fi încheiate în anul 2022, în situația în care beneficiarii vor solicita decontarea unor sume cu titlu de avans și/sau pentru acoperirea cheltuielilor aferente documentațiilor tehnico-economice.

Lucrari de constructii ingineresti de aproape 20 mil euro

Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare:

– credite de angajament: 1,825 miliarde lei, pentru asigurarea bugetului necesar lansării sesiunilor în cadrul a două programe de finanțare și încheierii contractelor aferente, astfel:
a) suma de 1 miliard lei pentru relansarea Programului denumit generic Apă-canal, a cărui ultimă sesiune a fost în anul 2010, având ca beneficiari unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară și ca obiect dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, a celor pentru colectarea apelor uzate și a stațiilor de tratare/epurare a apei, luând în calcul numărul mare de localități deficitare din acest punct de vedere la nivel național;
b) suma de 825 milioane lei pentru lansarea Programului denumit generic Prima conectare la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, implementat prin intermediul autorităților organizate la nivel local și având ca obiect asigurarea conectării utilizatorilor finali la sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

– credite bugetare: 93.071 mii lei

Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile:
* credite de angajament:18 milioane lei, pentru reangajarea și finanțarea contractului încheiat cu societatea Romwind SRL, reziliat de AFM și repus în vigoare printr-o hotărâre judecătorească.
Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:
– credite de angajament: 500 mii lei, pentru reangajarea și finanțarea unor contracte reziliate de AFM și aflate în diferite stadii procesuale, în eventualitatea în care instanțele de judecată dau câștig de cauză beneficiarilor.
– credite bugetare: 500 mii lei, pentru asigurarea bugetului necesar plății contractelor repuse în vigoare în urma hotărârilor judecătorești.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

 

Sus