Oferte locuri de munca top

Cate 300 mii euro, nerambursabili, si pentru consolidarea magazinelor de la parterul blocurilor

Fonduri nerambursabile de cel mult 300.000 de euro per întreprindere vor fi acordate pentru finanțarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare a clădirilor cu risc seismic.

Printr-o nouă schemă de ajutor de stat vor fi sprijinite întreprinderile care dețin în proprietate spații cu altă destinație decât cea de locuință, potrivit unui proiect de act normativ.

Sunt spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care pot implica aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea.

Aceasta indiferent dacă respectivele spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a clădirii ori, după caz, al unor amenajări ulterioare, în care se desfășoară activități economice, situate în clădiri cu destinație principală de locuință sau în clădiri de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale.

Astfel de spații se află, de regulă, la parterul clădirilor de locuit sau distribuite pe mai multe niveluri, inclusiv mansardă sau pod mansardabil.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate pentru finanțarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experţi tehnici atestaţi în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică.

Sprijinul acordat în cadrul schemei va consta în finanțarea nerambursabilă din fonduri de la bugetul stat pentru implementarea Programului național, pe o perioadă de 4 ani. Va exista posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani în cazuri justificate, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea trebuie să depună solicitarea de sprijin însoțită de documente justificative.

Peste 11 mii mp spatii de depozitare noi, pregatite de un trader de cereale

Schema va fi valabilă până la data de 31 decembrie 2030 inclusiv, iar plățile în cadrul schemei de ajutor de minimis vor fi efectuate până la data de 31 decembrie 2036.

Se estimează acordarea ajutorului de minimis pentru un număr de 750 de beneficiari.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus