Oferte locuri de munca top

Cate 200 mii euro pentru firme din constructii metalice, prelucrare lemn, metalurgie

Firmele din industria construcțiilor metalice, industria metalurgică, și prelucrarea lemnului se numără printre cele care vor putea accesa granturi de la bugetul de stat pentru realizarea de investiții.

Suma maximă acordată unui beneficiar va fi de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eşalonat, conform ghidului solicitantului ce urmează să fie aprobat (fișier atașat la finalul știrii).

Bugetul maxim al schemei este de 8 milioane euro. Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei este de 60.

Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat vor fi, printre altele:

* înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor în vederea reutilizării deşeurilor şi reparării bunurilor

* reciclarea/reutilizarea şi/sau valorificarea deşeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deşeului din care provin.

Viitoare ferme zootehnice, cu aproape 4 mii mp sc

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate costuri eligibile următoarele:

* costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale;

* costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiţiei realizate, după caz.

Criterii de eligibilitate ale proiectelor

Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

* să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 18 din OG nr. 27/2022;

* să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;

* să asigure implementarea proiectului în maximum 16 luni de la data încheierii contractului de finanţare;

* să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

Proiecte industriale noi pentru construirea de hale

Acordarea ajutorului de minimis

Acordarea sprijinului financiar se face în baza contractului de finanţare încheiat cu beneficiarii. Rambursarea cheltuielilor se efectuează la finalizarea fiecăreia din etapele prevăzute de solicitant.

Beneficiarul va avea obligaţia să prezinte, împreună cu cererea de rambursare, toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate.

Se pot încheia contracte de finanţare până la data de 31 decembrie 2023.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus