Oferte locuri de munca top

Cat vor putea imprumuta UAT-urile anii viitori

Urmează să fie stabilite limitele anuale pentru finanţările rambursabile ce pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Limitele sunt aferente anilor 2023, 2024 şi 2025, conform unui proiect de hotărâre.

Astfel, limitele propuse vor fi în sumă de 1,6 miliarde lei pentru fiecare dintre anii menționați, atât pentru finanțări, cât și pentru trageri.

În proiect este menționat faptul că valoarea tragerilor din finanțările rambursabile contractate de UAT-uri, cu eșalonare multianuală a tragerilor, s-au încadrat în plafoanele sus-menționate, nefiind depășite limitele instituite prin proiectul de act normativ.

De asemenea, nu s-au emis autorizări pentru contractarea de finanțări rambursabile, care să depășească limitele propuse prin proiectul de act normativ, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de UAT-uri.

Conform legii actuale, acestea pot contracta sau garanta finanţări rambursabile, interne sau externe, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale, numai cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

110 mil euro pentru sistemele de alimentare cu energie termica

Această comisie autorizează finanţările rambursabile ce urmează a fi contractate de UAT-uri, precum şi tragerile ce se pot efectua, în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale.

Amintim faptul că plafoanele aprobate inițial pentru perioada 2022-2024 au fost de 1,6 miliarde lei pentru fiecare an. Aceste plafoane nu cuprind finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

După rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către UAT-uri este în sumă de 1,6 miliarde lei. iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către UAT-uri este în sumă de 2,5 miliarde lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus