Oferte locuri de munca top

Cat va fi chiria in locuintele ANL ?

Cea mai mică chirie lunară aferentă locuințelor ANL pentru tinerii cu vârstă de până la 35 de ani va fi cuprinsă de 86,79 lei pentru o locuință de 58 mp suprafața construită desfășurată (o cameră) , situată în localitatea cu cel mai mic rang, în cel mai vechi bloc construit de ANL, in situatia de venit minim.

Chiria maximă va putea ajunge la 495,13 lei pentru o locuință de 135 mp suprafață construită desfășurată (patru camere), pentru care nu s-au aplicat coeficinetii de situații defavorabile, rang al localității, anul de recepiție a locuintei și nivelul veniturilor.

În cazul tinerilor de peste 35 ani, in situațiile menționate chiria minimă va fi de 104,38 lei iar cea maximă de 595,49 lei.

În ambele cazuri am menționat chiria calcualtă ținând cont de indicele inflației de 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior. Chiriile prezentate sunt propuse într-un proiect de Hotărâre de Guvern, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.

Proiectul dă un exemplu de calcul:

Pentru o locuință cu o singură cameră, chiria netă anuală, actualizată cu rata inflației, începe de la 2.552,66 lei. Mai apoi, cuantumul se modifică în funcție de trei coeficienți de ponderare: rangul localității, anul de recepție și valoarea veniturilor.

Pentru modelele de calcul orientative, inițiatorii actului normativ au ales defavorabile condiții de ponderare: sate componente de comune, recepție anterioară anului 2004 și un venit brut per membru de familie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată). Astfel, pentru o locuință cu o singură cameră, se ajunge în final la chiria de 86,79 lei, pentru tinerii cu vârsta de până în 35 de ani.

Pentru tinerii sub 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menținerea stării de folosință normală și de administrare, precum și recuperarea investiției în funcție de durata normală stabilită potrivit prevederilor legale. În plus, pentru tinerii care au împlinit deja vârsta de 35 de ani, chiria va mai acoperi o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuinței.

În cazul tinerilor cu vârsta de peste 35 de ani, chiria netă anuală actualizată se încadrează în intervalul 3.070,10-7,145,91 lei și, după ponderare, ajunge la o valoare lunară cuprinsă între 104,38-242,96 lei (locuințe între 1 și 4 camere).

 

De la ce ipoteze de calcul pleacă prețul chiriei

Valoarea de înlocuire a construcției (apartament) reprezintă suprafața construită desfășurată, multiplicată cu valoarea de înlocuire per mp aprobată anual. Pentru anul 2016, valoarea de înlocuire per mp aprobată a fost de 1.757,88 lei (inclusiv TVA).

Durata de amortizare este de 32-48 de ani pentru clădiri de locuințe sociale, moteluri și cămine amplasate în centre industriale. În cazul celorlalte clădiri de locuit, hoteluri și cămine, durata de amortizare este de 40-60 de ani.

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosință normală este de cel mult 0,8% din valoarea de înlocuire a construcției. Dintre acestea, cheltuielile de menținere a stării normale de folosință (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale) vor fi de maximum 0,6% din valoarea de înlocuire a construcției. Mai departe, cheltuielile de administrare vor fi de cel mult 0,2% din valoarea de înlocuire a construcției.

Administratorii locuințelor sunt persoanele responsabile cu stabilirea suprafețelor construite pentru fiecare locuință. Mai departe, aceștia trebuie să aplice coeficienții de ponderare corespunzători pentru fiecare chiriaș și să actualizeze chiria cu indicele de inflație comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.

„Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligația să transmită administratorilor locuințelor documente din care să rezulte veniturile brute pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni”, arată inițiatorii actului normativ.

Gasiti atasat anexa cu chiriile ANL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia aprilie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus