Oferte locuri de munca top

Cat este chiria pentru locuintele publice

Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe publice a fost actualizat. Numim publice locuințele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome.

Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) a fost actualizat în baza ratei anuale a inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Ca urmare a actualizării tariful de bază de bază lunar al chiriei va fi următorul:

Categoria suprafeţelor Tariful de bază
(lei/mp)
Suprafaţa locuibilă 1,21295
Suprafaţa antreului, tindei, vestibulului, holului,  verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC 0,49096
Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor, magaziilor din zid 0,27436
Suprafaţa garajelor 1,83387
Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea 1,83387
Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural 0,02888

 

De exemplu, va ajunge la 224 lei/luna o locuină cu 100 mp suprafața locuibilă, holuri de 10 mp, terase-pivnite de 20 mp, garaj de 20 mp, piscină de 30 mp,anexe de 20 mp.

Chiria pentru grădinile aferente locuintelor

Valoarea chiriei pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative aprobate în prezent nu mai reflectă în prezent valoarea reală, fiind necesar a se aplica și în această situație actualizarea. Actualizarea tarifelor de bază lunare s-a realizat pentru perioada 2007-2017.

Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 0,02888 lei/mp, pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din oraşe este de 0,04332 lei/mp, iar pentru cele din municipii este de 0,05776 lei/mp.

Potrivit art.  29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, cu modificările şi completările ulterioare,  tariful de bază se reduce, după caz, pentru întreaga suprafaţă locuibilă, după cum urmează:

– 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş;

– 10% pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apă, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;

– 10% pentru locuinţele construite din materiale de construcţii inferioare, cum este paianta.

După stabilirea chiriei prin aplicarea tarifului  pe metru pătrat, precum și  după aplicarea coeficienților menționați,  dacă este cazul, nivelul maxim al chiriei şi terenul aferent acestora nu poate depăşi: 

     – 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, pentru locuințele sociale;

iar pentru ceilalți chiriași:

– 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie;

– 25% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia.

Proiectul de HG privind actualizarea chiriilor pentru locuințele publice este în dezbatere până pe 23 martie.

 

Citiți și:

Planurile Globalworth pentru 2018

Mai multe strazi dintr-un sector bucurestean vor fi reabilitate

Cofinantare de peste 2 mil lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus