Oferte locuri de munca top

Cat costa scoaterea terenurilor din circuitul agricol

Au intrat în vigoare tarifele ce trebuie achitate pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan.

Modificările au fost făcute pentru valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație, prin Ordinul nr. 28/2021 al Ministrului Agriculturii, după cum urmează:

Clasa terenului agricol 1 – Terenuri plane sau slab înclinate, cu soluri cu fertilitate foarte ridicată, profunde, bine drenate.

Tarif – 4 lei/mp

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație – 4,104 lei/mp

Clasa terenului agricol 2 – Terenuri cu soluri cu fertilitate ridicată, slab erodate, cu salinitate sau alcalinitate slabă și mai puțin drenate.

Tarif – 3,50 lei/mp

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație – 3,591 lei/mp

Clasa terenului agricol 3 – Terenuri cu soluri cu fertilitate mijlocie, mediu erodate, cu drenaj nesatisfăcător și grosime redusă a stratului de sol.

Tarif – 3 lei/mp

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație – 3,078 lei/mp

Clasa terenului agricol 4 – Terenuri cu soluri cu fertilitate redusă, eroziune puternică, salinitate sau alcalinitate ridicată, frecvent inundate pe perioade lungi.

Tarif – 2,50 lei/mp

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație – 2,565 lei/mp

Clasa terenului agricol 5 – Terenuri cu soluri cu fertilitate foarte redusă în stadii înaintate de eroziune, salinizare, mlăștinire și supuse inundațiilor permanente.

Tarif – 2 lei/mp

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație – 2,052 lei/mp.

Coeficientul de inflație aplicabil pentru perioada anului 2021 este în valoare de 2,6%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație din tabel.

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație, datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se aplică până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării coeficientului de inflație de către Institutul Național de Statistică pe pagina oficială de internet aplicabil anului următor și aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus