Oferte locuri de munca top

Cat costa constructia unei locuinte ”la cheie”, in anul 2019

De la început trebuie să arătăm că sunt două elemente primordiale care determină costul final al unei locuințe, și anume :

  1. Costul terenului pe care urmează să fie amplasată construcția;
  2. Costul propriu-zis al lucrărilor, inclusiv proiectarea, urmărirea lucrărilor, taxele și alte cheltuieli conexe: certificate de urbanism, autorizație de construire, avize de la pompieri etc.

Costul terenului are o pondere importantă în costul total al viitorului imobil, putând fi zero în cazul în care beneficiarul deține propriul teren și putând chiar depăși costul total al realizării locuinţei.

 

 

 

Considerăm, deși este doar parțial adevărat, că prețurile terenurilor din București sunt prohibitive pentru construcția unei case și am luat în calcul în analiza noastră achiziția unui lot de teren aflat în intravilanul unor localități limitrofe Bucureștiului.

Prezentăm în tabelul nr. 1 prețurile terenurilor în câteva localități din jurul Bucureștiului.

Tabel 1

Costul pe mp de teren în localități din jurul Bucureștiului

Denumire localitate

Cost/mp teren

(euro, TVA inclus)

central median periferic
a b a b a b
Afumați 90 60 40 35 28 15
Balotești 90 60 50 36 28 12
Căldărușani 60 28 25 18 15 11
Cernica 100 70 59 35 20 12
Domnești 215 116 60 35 28 16
Mogoșoaia 290 173 102 63 28 15
Pasărea 100 60 51 37 22 15
Pipera 780 300 250 200 150 90
Popești-Leordeni 150 135 98 50 20 10
Roșu 235 194 150 135 115 100
Stefănești 40 34 25 23 15 10
Voluntari 357 194 149 130 99 93

a) terenuri ce dispun de toate dotările: electricitate, apa/canalizare, eventual gaze, având accese ușoare de pe drumuri pavate sau asfaltate, forme geometrice convenabile, vecinătăți convenabile

b) terenuri cărora le lipsesc una sau mai multe din facilitățile de la punctul a.

 

Se poate observa că cele mai multe prețuri din zonele centrale și mediene ale respectivelor localități se regăsesc și pentru terenurile din zonele periferice și mărginașe ale Bucureștiului (Rahova, Prelungirea Ghencea, Pantelimon etc.)

Costul terenului pe care urmează să fie amplasată o locuință mai este influențat și de mărimea terenului, forma acestuia, amplasamentul față de complexe comerciale, față de școli, creșe, grădinițe etc.

Am ales un teren cu suprafața de 300 mp întrucât vă propunem să analizăm care este costul unei locuințe parter plus un etaj (cele mai răspândite) cu trei dormitoare, living plus loc de luat masa, o cameră de baie și un grup sanitar cu lavoar, vas WC și duș.

Locuința, propusă de firma de arhitectură Prokon, are o suprafață utilă de 105,90 mp, suprafața construită totală fiind de 144,45 mp. Amprenta la sol de 88 mp o face ideală pentru un teren cu o suprafață de 300 mp, având eventual forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 16,00 x 18,50 mp.

Construcția are o structură alcătuită din cadre din beton armat cu zidărie din blocuri ceramice, învelitoare din tablă profilată pe șarpantă din lemn, fundații continue tip grinzi din beton armat, termosistem cu polistiren expandat, termoizolații acoperiș cu vată minerală bazaltică, tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan, ușă metalică de intrare, tâmplărie interioară din lemn triplustratificat, pardoseli interioare din parchet laminat și plăci de gresie glazurate, placări cu plăci din faianță la grupurile sanitare și bucătărie, vopsitorii lavabile la interior și la exterior, placări exterioare cu piatră naturală. Obiectele, armăturile sanitare și materialele pentru instalații sunt din cele uzuale.

Fiind branșată la toate utilitățile, încălzirea locuinței se realizează cu o centrală termică cu tiraj forțat și calorifere din oțel.

Autorizația de construire nu poate fi obținută în lipsa unui proiect de execuție. Costul unui proiect tehnic de execuție, care include și documentația pentru obținerea autorizației de construire este cuprins între 10 și 25 euro/mp suprafață construită totală, calculată prin însumarea tuturor nivelurilor construcției, inclusiv spațiile exterioare (terase acoperite, verande, balcoane, garaje, etc.)

În exemplul nostru proiectarea costă 1520 euro pentru o locuință standard, construită pe un teren ce nu necesită îmbunătățiri.

La aceasta sumă se mai adaugă 75 euro, taxa pentru verificarea proiectului de către un verificator tehnic atestat.

Proiectul tehnic de execuție complet include un memoriu tehnic cu descrierea detaliată a modului de desfășurare a lucrărilor, fazele determinate și grafic de execuție, precum și antemăsurătorile pentru fiecare capitol al construcției: terasamente, structura de rezistență, învelitoare, izolații, instalații electrice, sanitare și termice. De asemenea, proiectul tehnic de execuție va cuprinde planșe desenate cu toate detaliile necesare realizării construcției.

Executarea lucrărilor de construcții

Dacă beneficiarul dorește obținerea unor garanții pentru lucrările executate, inclusiv a unui certificat de garanție, este de preferat să fie angajată o firmă de construcții care să execute toate lucrările proiectate, inclusiv pe cele de instalații. Pentru anumite lucrări, constructorul va putea recurge la subantreprenori, dar numai lui îi va reveni întreaga responsabilitate pentru toate lucrările.

Beneficiarul poate să apeleze direct la firme specializate pe diferite domenii, de exemplu la o firma care să execute toate lucrările de terasamente, la alta care să execute structura de rezistență, la alta pentru finisaje, la firme pentru executarea lucrărilor de instalații etc. Deși s-ar putea crede că în acest fel se obțin unele economii, faptul că beneficiarul este obligat să asigure el coordonarea tuturor lucrărilor poate genera unele disfunctionalități în realizarea de ansamblu a construcției.

În plus, va fi foarte dificil să obțină un certificat de garanție pentru toată construcția, fiecare constructor sau instalator garantând numai pentru lucrările executate de el.

La semnarea contractului de execuție cu un antreprenor se acordă, de regulă un avans de 30% din valoarea contractului, următoarele plăți urmând să fie făcute în baza situațiilor de lucrări periodice acceptate de către beneficiar prin dirigintele de șantier angajat. Orice lucrare suplimentară, necesară a fi executată și care nu a fost inclusă în devizul inițial, va fi negociată între constructor și beneficiar și va fi executată numai cu acceptul acestuia. La fel, se va negocia și în cazul în care vor fi lucrări suplimentare dorite de către beneficiar ce nu au fost cuprinse în devizul inițial. O garanție de 10% din valoarea totală a contractului, este reținută pe situațiile periodice de lucrări. Această garanție se restituie integral constructorului cu ocazia recepției finale, de obicei un an de la terminarea tuturor lucrărilor, cu condiția ca, în contul acestei garanții, să nu fi trebuit să fie executate unele remedieri la defecte apărute după recepția la terminarea lucrărilor.

Costul total al locuinței analizate, inclusiv lucrările de instalații electrice, sanitare și termice, inclusiv branșarea la utilități: apă-canal, electricitate, gaze, inclusiv proiectarea și alte cheltuieli conexe se ridică la suma de 99.136 euro respectiv, 645 euro/mp suprafață desfășurată și 936 euro/mp suprafață utilă. Toate prețurile includ TVA de 19%

Analizând costurile pe capitole de cheltuieli observăm că cea mai mare pondere o dețin lucrările de rezistență, 54,30% din costul total, din care lucrările de betoane și zidării au o pondere de 18,66% din costul total.

Lucrările de finisări: tencuieli, vopsitorii lavabile, pardoseli, placări și tâmplării exterioare și interioare dețin o pondere de 28,91% din costul total al locuinței. Instalațiile au o pondere de 12,60 % iar branșamentele de 4,18% din costul total. Precizăm că am considerat toate utilitățile lângă proprietate.

În afara lucrărilor de proiectare și construcții, care includ și o dotare minimă cu obiecte și armături sanitare la grupurile sanitare și la bucătărie precum și calorifere și o centrală termică, restul mobilării casei este foarte greu de cuantificat întrucât există o mare varietate de mobilier și prețuri chiar și pentru mobila nu de foarte înaltă calitate. Numai cu titlu informativ, considerăm că mobilarea acestei locuințe poate fi cuprinsă între 5000 și 30.000 euro , TVA inclus.

Estimare informativă a costurilor de edificare a unei case parter plus etaj de 106 mp s.u.

Denumirea lucrarii UM Cantitate Total euro

Total(lei)

din care

Material

(lei)

Manopera

(lei)

Utilaj

(lei)

Alte cheltuieli

(lei)

Excavatii mc 24,20 145,31 690 0 307 186 197
Umpluturi si compactari mc 20,80 399,37 1.897 585 770 0 542
Hidroizolatii si lucrari aferente mp 64,50 407,62 1.936 852 531 0 553
Termoizolatii cu vata minerala10cm mp 52,00 615,12 2.922 1.571 516 0 835
Termoizolatii cu polistiren extrudat mp 106,00 1092,00 5.187 3.178 527 0 1.482
Termoizolatii cu polistiren expandat mp 156,00 2177,81 10.345 4.160 3.229 0 2.956
Beton simplu in fundatii mc 25,40 2276,84 10.815 5.575 2.150 0 3.090
Beton armat in structura mc 48,40 15734,23 74.738 35.292 17.610 482 21.354
Scari si podeste din beton ml 17,00 489,56 2.325 1.056 605 0 664
Balustrade balcon ml 7,20 1781,98 8.464 4.889 1.157 0 2.418
Zidarii din  blocuri ceramice mc 55,30 11041,73 52.448 34.246 3.217 0 14.985
Zidarii din caramida eficienta mp 59,60 2220,25 10.546 4.389 3.144 0 3.013
Invelitoare tabla inclusiv astereala mp 138,00 4530,11 21.518 6.390 8.980 0 6.148
Sarpanta din lemn mc 4,57 4697,52 22.313 6.314 9.624 0 6.375
Pergola lemn mp 10,00 2580,42 12.257 6.790 1.965 0 3.502
Trotuar in jurul cladirii mp 52,00 2075,54 9.859 2.147 4.895 0 2.817
Alte lucrari de rezistenta % 3,00 1567,96 7.448 3.523 1.777 20 2.128
Total lucrari de rezistenta 53.833 255.708 120.957 61.004 688 73.060
Use intrare metalica buc 1,00 1128,84 5.362 3.580 250 0 1.532
Tamplarie interioara din lemn mp 10,93 1556,80 7.395 4.264 1.018 0 2.113
Tamplarie PVC cu geam termopan mp 23,58 4581,09 21.760 14.490 1.053 0 6.217
Tencuieli exterioare mp 207,00 2956,51 14.043 1.408 8.623 0 4.012
Vopsitorii lavabile exterioare mp 159,00 2943,24 13.980 1.430 8.556 0 3.994
Placari exterioare cu piatra mp 33,00 1642,86 7.804 2.769 2.805 0 2.230
Placari exterioare cu lemn mp 15,80 358,11 1.701 745 470 0 486
Tencuieli interioare mp 444,00 3310,78 15.726 1.278 9.955 0 4.493
Vopsitorii lavabile interioare mp 416,00 3477,31 16.517 2.495 9.303 0 4.719
Placari cu placi de faianta mp 28,00 824,08 3.914 1.774 1.022 0 1.118
Pardoseli din parchet laminat mp 73,52 1226,69 5.827 2.514 1.648 0 1.665
Pardoseli din gresie glazurata mp 40,89 2348,76 11.157 4.460 3.509 0 3.188
Pardoseli din gresie rez.la inghet mp 20,25 1472,51 6.994 2.640 2.356 0 1.998
Alte lucrari de finisaj % 3,00 834,83 3.965 1.315 1.517 0 1.133
Total lucrari de finisaj 28.662 136.146 45.162 52.085 0 38.899
Bransament apa/canalizare lei 1,00 1582,74 7.518 3.170 2.200 0 2.148
Coloane si legaturi sanitare lei 1,00 816,13 3.877 1.964 805 0 1.108
Obiecte si armaturi sanitare lei 1,00 1234,95 5.866 2.228 1.962 0 1.676
Bransament retea electrica lei 1,00 962,61 4.572 2.150 1.116 0 1.306
Cabluri,conductori,tevi electrice ml 1336,00 1787,87 8.492 1.720 4.346 0 2.426
Aparate electrice lei 1,00 1745,73 8.292 2.980 2.943 0 2.369
Corpuri de iluminat lei 1,00 1633,43 7.759 3.339 2.203 0 2.217
Bransamenr retea gaze lei 1,00 1595,12 7.577 3.032 2.380 0 2.165
Coloane si legaturi incalzire lei 1,00 1512,88 7.186 1.898 3.235 0 2.053
Centrala termica gaze tiraj fortat lei 1,00 1157,73 5.499 3.128 600 200 1.571
Corpuri de incalzire din otel lei 1,00 1106,15 5.254 2.796 957 0 1.501
Termoizolatii conducte lei 1,00 1019,79 4.844 2.420 1.040 0 1.384
Alte lucrari de instalatii % 484,65 2.302 925 714 6 658
Total lucrari de instalaţii 16.640 79.039 31.750 24.501 206 22.583
Total general 99.136 470.894 197.869 137.589 894 134.541

 

Amenajarea spațiului liber din jurul clădirii

În devizul locuinței nu au fost cuprinse decât trotuarele și platformele betonate a căror suprafață este de 52mp. Împreună cu suprafața ocupată de construcție, suprafața totală ocupată a terenului de 300 mp este de 130 mp, rămânând 170 mp pe care proprietarul și-I va amenaja cum va dori: va semăna gazon, va face ronduri cu flori, poate își va amenaja o mică grădiniță de legume, va planta pomi decorative sau fructiferi.

Este greu de evaluat și cât va costa împrejmuirea (dacă lotul are vecini pe cel puțin două laturi, costul împrejmuirii va fi împărțit cu aceștia, rămânând ca proprietarul să suporte cheltuielile integrale pentru celelalte două laturi, în care sunt cuprinse și porțile de acces.

Gardurile și porțile pot fi realizate din lemn, metal,plastic etc. Cele mai scumpe garduri sunt din zidărie și fier forjat, existând o mulțime de modele, de înălțimi ale gardului, de înălțimea fierului forjat,etc. Chiar și cele mai ieftine garduri realizate cu uluci din lemn au prețuri diferite în funcție de înălțimea gardului, grosimea ulucilor etc.

Dotare minimală locuință
Denumire dotare Preț în lei/bucată  nr. bucăți Valoare în lei, TVA inclus
minim maxim minim maxim
Paturi duble complete 1500 8000 3 4500 24000
Noptiere 123 875 6 738 5250
Dulap haine 5 uși 1546 5710 1 1546 5710
Dulap haine 3 uși 407 2499 2 814 4998
Masă toaletă 379 1189 1 379 1189
Masă bucătărie cu 4 scaune 198 4845 1 198 4845
Canapea living 799 7000 1 799 7000
Fotolii living 450 2800 3 1350 8400
Masuță living 70 1673 1 70 1673
Comodă 280 3390 1 280 3390
Bibliotecă 369 4660 1 369 4660
Dulap bucătărie 500 4845 1 500 4845
Aragaz 600 3600 1 600 3600
Hotă 150 500 1 150 500
Combină frigorifică 770 15000 1 770 15000
Cuptor microunde 750 2450 1 750 2450
Mașină de spălat rufe 900 2100 1 900 2100
Mașină de spălat vase 1000 4600 1 1000 4600
Aparat aer condiționat 12000 BTU 1419 10499 1 1419 10499
Aparat aer condiționat 9000 BTU 1240 8399 3 3720 25197
TOTAL ÎN LEI,TVA inclus 20852 139906
TOTAL ÎN EURO,TVA inclus 4417.8 29641

 

Cât ne va costa la final construcția casei

Este simplu ! Adunăm costul terenului cu costul construcției și aflăm că locuința ne costă: 44.700euro + 99.136 euro =  143.836 euro. Dacă mai adăugăm și dotările la costuri minime rezultă că o astfel de locuință construită în comuna Voluntari, de exemplu, gata de a putea fi locuită va costa în total circa 150.000 euro. 

 

Sus