Oferte locuri de munca top

Casa Verde Fotovoltaice: o noua varianta a ghidului de finantare

Urmează să fie aprobată o nouă variantă a Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Programul va fi valabil atât pentru persoane fizice, cât și pentru parohii.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

* cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor hibrid; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

* cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM. În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

Circa 560 apartamente, intr-o noua etapa de executie a unui mare ansamblu

Etapele programului sunt următoarele:

* validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora;

* încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație;

* selectarea de către solicitanți a unui instalator validat;

* analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalator;

* aprobarea de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili;

  • aprobarea solicitanților eligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație;
  • semnarea contractelor de finanțare de către parohii, generate prin intermediul aplicației;
  • implementarea proiectului;
  • decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi;
  • analiza eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, de către AFM, pe eșantion;
  • monitorizarea beneficiarilor finali.

AFM va pune la dispoziția instalatorilor aprobați, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de participare.

În termen de 10 zile de la recepţionarea acestora, instalatorii le vor semna cu semnătură electronică calificată și le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice. Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzutse consideră renunţare la finanţare.

Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Un comentariu;

  1. Popa mihai said:

    Ideea cu ci cu adresa unde se instalează panourile discriminează ,singurul argument valabil este carta funciare care face dovada proprietarului indiferent unde are adresa pe ci

Sus