Oferte locuri de munca top

Casa Verde Fotovoltaice: noi modificari ale Ghidului de finantare

Ghidul de finanțare pentru programul Casa Verde Fotovoltaice urmează să fie modificat pentru a fi rezolvate problemele întâmpinate în sesiunea precedentă. Totodată vor fi aduse mai multe clarificări.

Relaxarea caracteristicilor tehnice ale sistemelor fotovoltaice ce pot fi finanțate prin program

Conform noului proiect elaborat de ANRE, sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:

* panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp;

* invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW;

* structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;

* tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.

Al cincilea proiect de parc fotovoltaic in aceeasi zona

Digitalizarea procesului de decontare

Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se desfășoară numai prin încărcarea în aplicația informatică a următoarelor documente:

* formularul cererii de decontare întocmit pentru fiecare dintre regiunile, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia după C.I. a împuternicitului;

* lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătura electronică calificată;

* documentele justificative aferente cererii de decontare, pentru beneficiarii incluşi în cererea de decontare; documentele încărcate în aplicaţie vor fi certificate «conform cu originalul» de către instalatorul validat.

Oferte reanalizate pentru un contract de iluminat public

Alte modificări

De asemenea, printre modificările actualului ghid de finanțare se regăsesc:

* clarificarea acceptării certificatelor de atestare fiscală privind obligațiile de plată atât către bugetul de stat, cât și către bugetul local, emise de autoritățile competente prin servicii online;

* introducerea etapei de depunere a clarificărilor și completărilor (pentru documentele deja depuse) în cazul în care acestea sunt necesare în cadrul etapei de evaluare a cererilor de finanțare;

* permiterea înscrierii în aplicația informatică până la 150% din bugetul alocat programului;

* înscrierea solicitantului se face de către unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita a 150% din fondurile alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul;

* eliminarea obligativității prezentării Avizului tehnic de racordare, rămânând obligația depunerii certificatului de racordare.

 

Descărcați aici Proiectul de modificare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus