Oferte locuri de munca top

Casa Verde Fotovoltaice: Intreg bugetul a fost rezervat

S-a încheiat astăzi și ultima sesiune de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Aceasta a fost pentru Regiunea Vest – judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

În total s-au înscris în aplicația informatică a Programului Casa Verde Fotovoltaice 86.625 de persoane fizice.

Acestea au rezervat integral bugetul de 1.732.500.000 lei, echivalentul a 350 milioane de euro.

Începând cu data de 27 iunie și până pe 29 iunie se vor face înscrierile în program de către 875 de unități de cult. Pentru acestea este alocat un buget de 17,5 milioane de lei.

Programul finanţează achiziţionarea şi instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 3 kW, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

Un complex rezidential va fi construit cu aproape 18 mil euro

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

* cheltuielile cu achiziţia sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;

* cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanţării de către AFM, pentru persoana fizică, şi după semnarea contractului de finanţare, pentru unitatea de cult.

În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiar sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus