Oferte locuri de munca top

Cartierul pentru justitie: SF cu 30 de luni intarziere

Elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului ”Cartierul pentru justiție” durează mai mult decât se preconizase.

Extinderea datei limită de disponibilizare a fondurilor a fost acceptată de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) .

Prelungirea este de 30 luni, respectiv de la 30 mai 2023 până la 30 noiembrie 2025.

Aceasta pentru ”asigurarea continuității finanțării și prelungirii corelative a contractelor semnate”.

Prelungirea a fost considerată necesară pentru finalizarea elaborării SF-ului în baza PUD, ulterior datei limită de tragere actuale de 30 mai 2023.

Pe lângă prelungirea datei limită de disponibilizare, s-a convenit și introducerea a patru noi prevederi:

* elaborarea unui sistem de monitorizare, raportare, și evaluare a impactului asupra mediului și social, incluzând identificarea de indicatori și pregătirea de machete;

* sprijin pentru mobilizare și consultări publice pe durata pregătirii Cartierului pentru justiție;

* întărirea capacității UIP și a MJ de a:

– analiza actele administrative și normative legate de pregătirea Cartierului pentru justiție

– revizui și elabora documentația administrativă propedeutică implementării instrumentelor de salvgardare.

Peste 61 mii mp sc spatii logistice vor fi realizate etapizat

”Cartierul pentru justiție” beneficiază din anul 2019 de un avans în valoare de 2,5 milioane dolari, destinat acoperirii necesarului de finanțare pentru executarea investigațiilor geotehnice ale amplasamentului, stabilirea coridorului de expropriere, planificarea și proiectarea în detaliu și managementul proiectului.

Până în prezent au fost semnate toate contractele necesare pentru pregătirea proiectului Cartierul pentru Justiție.

Astfel, au fost angajate prin contracte semnate, aproximativ 2,2 milioane dolari (88% din valoarea totală disponibilă de 2,5 milioane dolari), restul sumei fiind necesar pentru a compensa recentele variații ale cursului valutar.

Cu toate acestea, pe parcursul implementării proiectului au apărut întârzieri care nu au putut fi prevăzute nici la momentul contractării avansului, nici la momentul primei amendări a Scrisorii de înțelegere, care au condus la necesitatea solicitării unei noi prelungiri a datei limită de disponibilizare a sumelor în cadrul acestei împrumut.

Amintim faptul că proiectul Cartierului pentru Justiție va fi dezvoltat pe un teren cu  suprafață de aproximativ 53.515 mp, reprezentând jumătatea vestică a fostului amplasament „Esplanada”, delimitat de străzile bd. Unirii – bd. Octavian Goga – str. Nerva Traian – bd. Mircea Vodă.

Cartierul va avea în total opt clădiri, gruparea instituțiilor urmând să fie realizată astfel:

* Clădirea nr. 1 – sediul Ministerului Justiției, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 9.654 mp;

* Clădirea nr. 2 – sediul Curții de Apel București, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 31.984 mp;

* Clădirea nr. 3 – sediul Tribunalului București, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 41.673 mp;

* Clădirea nr. 4 – sediile Judecătoriilor de Sector 1-6, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 68.080 mp;

* Clădirea nr. 5 – sediile Ministerului Public (Parchetul General, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 1-6 şi Direcția Națională Anticorupție), cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 42.811 mp;

* Clădirea nr. 6 – sedile Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 14.881 mp;

* Clădirea nr. 7 – sediile Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 10.011 mp;

* Clădirea nr. 8 – sediile instituțiilor de organizare profesională pentru avocați: Uniunea Națională a Barourilor (UNBR), Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA), Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), Baroul București, Casa de Asigurări a Avocaților – Filialele București și Ilfov (CAA-București, CCA-Ilfov), cu o suprafață desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 11.300 mp.

Proiecte industriale din provincie, in curs de autorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus