Solplanet x AeroFix

Care vor fi noile reguli europene privind cladirile

Revizuirea directivei europene privind energiile regenerabile, preconizată să fie lansată în iunie 2021, va accentua țintele de energie regenerabilă pentru sistemele de încălzire și răcire și va impune un nivel minim de utilizare a energiilor regenerabile în clădiri.

De asemenea, va fi constituită Structura Ecodesign (Ecodesign Framework) cu scopul de a asigura produse eficiente pentru clădiri și a promova utilizarea acestora.

Totodată, strategia va cuprinde și Inițiativa pentru Locuințe la Prețuri Accesibile.

Noua strategie a Comisiei Europene privind renovarea clădirilor (Renovation Wave Strategy) țintește cel putin dublarea, în viitorii zece ani, a procentului anual de clădiri renovate în țările comunitare și adoptarea de măsuri care să asigure că aceste renovări conduc la o eficiență mai mare în utilizarea energiei și a resurselor.

Conform Strategiei, până în 2030 ar putea fi renovate în total 35 de milioane de clădiri, ceea ce ar crea 160.000 de locuri de muncă în construcții.

Strategia impune trei priorități: eliminarea emisiilor de carbon pentru sistemele de încălzire și răcire, eliminarea sărăciei energetice și a clădirilor cu cele mai proaste performanțe și, respectiv, renovarea clădirilor publice precum școlile, spitalele și clădirile admimistrative.

Priporitățile de acțiune vor fi:

Reglementări și standarde mai stricte, precum și informații mai bune în ceea ce privește performanța clădirilor cu scopul de a stimula renovările și în sectorul privat și în cel public. Aceasta va include introducerea treptată a unor cerințe minime obligatorii de performanță energetică la clădirile existente, reguli noi pentru Certificatele de Performanță Energetică precum și cerințe pentru renovarea clădirilor publice.

Asigurarea de finanțări accesibile și bine țintite, inclusiv prin programele ”Renovate” și ”Power Up” care fact parte din Facilitatea de Relansare și Reziliență, reguli mai simple pentru combinarea mai multor surse de finanțare precum și stimulente pentru finanțări private.

Creșterea capacității de a pregăti și aplica proiecte de renovare, începând de la asistență tehnică acordată autoritătilor naționale și locale și până la calificarea lucrătorilor în noile domenii care țin de protecța mediului

Extinderea pieței pentru produsele și serviciile sustenabile în construcții, inclusiv integrarea de noi materiale și soluții naturale, precum și revizuirea legislației care privește comercializarea și reutilizarea materialelor de construcții.

Crearea unui Nou European Bauhaus, un proiect inter-disciplinar care să reunească oameni de știință, arhitecți, designeri, artiști, planificatori și reprezentanți ai societății civile. Până în vara anului 2021 CE va dirija procesul de constituire și va pune la punct o rețea de cinci Bauhaus care să funcționeze începând din anul 2022 în diferite țări din UE.

Elaborarea de strategii locale (”neighbourhood-based approaches for local communities”) pentru integrarea de soluții bazate pe sisteme regenerabile și digitale pentru crearea unor zone zero-energie, în care consumatorii devin prosumatori furnizând energie în rețea.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus