Oferte locuri de munca top

Care vor fi noile reguli de accesare a granturilor de investiții pentru IMM-uri

Pentru amenajarea și modernizarea de spații, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea primi fonduri europene, după noi regulile de accesare.

Acestea reprezintă granturi pentru investiții, prin măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive”.

Noile modificări vor fi introduse în ghidul de finanțare.

Astfel, în urma consultărilor dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și mediul de afaceri, a fost convenit ca o firmă să poată solicita un grant de investiție de cel mult 5 ori valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o în anul 2019, iar departajarea să fie făcută în baza unui sistem de evaluare, pe criterii obiective.

Din discuții s-a conturat modalitatea de evaluare și departajare a proiectelor care vor putea fi depuse de către beneficiarii în termen de 5 zile de la deschiderea apelul de finanțare.

Până la un scor de maximum 60 de puncte (60% din punctaj), proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizate în funcție de punctajul obținut.

În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și doar până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro.

Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70.

În cazul în care vor exista proiecte cu punctaj egal, criteriile de departajare vor fi:

* ponderea echipamentului tehnologic din valoarea totală a proiectului

* numărul locurilor de muncă nou create

* data și ora depunerii proiectului.

Valoarea minimă a unui proiect va fi de 50.000 euro și de maximum 1 milion de euro.

În cadrul acestei măsuri, nu vor fi considerate cheltuieli eligibile achizițiile de proprietăți sau construcția de clădiri, ci doar amenajarea și modernizarea de spații.

Valoarea totală a prezentei scheme de ajutor de stat va rămâne 358 milioane euro.

Amintim faptul că la mijlocul lunii septembrie AM POC a emis o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare, pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus