Oferte locuri de munca top

Care sunt simplificarile in achizitiile publice

Astăzi Guverul urmează să aprobe prin ordonanță de urgență o serie de măsuri ce au scopul să simplifice procedurile de achiziții publice.

Enumerăm în continuare aceste măsuri, așa cum au fost prezentate de Eugen Teodorovici, ministrul finanţelor publice.

*  Controlul Curții de Conturi se va realiza “ex-post”, după atribuire. Este eliminat dublul control și deciziile contradictorii între autoritățile statului. După semnarea contractului de achiziție singura autoritate care va mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de Conturi. ”Oricum Curtea de Conturi verifică modul în care cheltuielile publice sunt efectuate şi, desigur, este normal şi logic ca, la acel moment, să facă şi verificarea modului în care un contract a fost atribuit”, a declarat Eugen Teodorovici.

* vor fi clarificate și condițiile în care pot fi modificate contractele de achiziții fără reluarea procedurii de atribuire. Astfel nu se mai irosește timpul pentru reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor modificări neesențiale ale contractelor de achiziție, după cum afirmă oficialii.

* Autoritatea contractantă va putea derula contractul în paralel cu procedura de achiziție Acest drept al autorității contractate se va putea exercita în situații de urgență (de exemplu, calamități naturale).

* Pentru a elimina întârzierile mari întregul proces va fi notificat la final pentru ca cei interesaţi să ia notă şi, dacă doresc să meargă să conteste, dar acest lucru nu se va mai face la fiecare etapă. “Prin eliminarea comunicării rezultatelor parțiale se reduce numărul contestațiilor care pot bloca începerea derulării contractului. Implicit se scurtează timpul pentru atribuirea contractului de achiziție”, susține Teodorovici.

* O altă modificare este reglementarea mult mai clară a modului în care se face studiul de fezabilitate pentru parteneriatul public privat şi pentru concesiuni.

* Va fi simplificată și procedura de contestare prin:

– eliminarea notificării prealabile

– reguli clare pentru emiterea deciziilor CNSC

– scurtarea termenelor de soluționare a plângerilor la Curtea de Apel

* Descurajarea contestațiilor

Vor fi introduse cauțiuni pentru depunerea contestațiilor la CNSC. Nivelul acestora este de 2% din valoarea estimată a contractului, în intervalul maxim de 35.000 de lei, până la 880.000 de lei.

De asemenea, se introduce o taxă pentru depunerea plângerii la Curtea de Apel.

*  Reducerea numărului de etape de evaluare a ofertelor (de la 15 la maxim 4).

* Eliminarea Strategiei Anuale de Achiziții pentru autorități cu bugete de investiții sub 125 milioane lei.

* Simplificarea achiziției directe după modelul Comisiei Europene – implementarea art. 137 din Regulamentul 1.268/2012.

* Evitarea dublării informației între fișa de date și anunțul de participare (se elimină fișa de date)

În derularea procedurilor vor avea loc următoarele clarificări:

* Definirea clară a situațiilor de divizare a contractelor pentru evitarea viitoarelor corecții pe fonduri europene.

* Clarificarea situațiilor în care este obligatorie folosirea criteriului tehnico-economic.

*  Limitarea solicitărilor de clarificare și consolidarea răspunsurilor în unu maxim două documente.

Controlul ex-anteva fi simplificat și eficientizat prin:

* Eșantion de 15% din totalul procedurilor verificate. Reducerea până la eliminare a eșantionului cu 5% pe an.

* Emiterea de avize conforme în maxim 3 zile lucrătoare.

* Eficientizarea controlului ex-ante prin verificarea direct a anunțului de participare și a documentelor anexă.

* Suplimentarea personalului ANAP pentru scurtarea termenelor de verificare.

 

Participati la evenimentul organizat de ARENA Constructiilor, joi 7 iunie, la Bucuresti !

 

Citiți și:

Parcare park&ride si o noua autobaza, mai aproape de realizare

Reabilitari energetice de peste 17 milioane lei

Viitor parc de circa 4 mil euro

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 3/ mai 2018

Sus