Solplanet x AeroFix

Care sunt membrii Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 -2020

Fundatie strat de asfalt -km 34+177-34+934Au fost selectati membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Acest comitet este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POIM 2014-2020. Comitetul se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2014 – 2020, pentru a examina implementarea programului şi progresele înregistrate în cadrul POIM 2014 – 2020.

I. Structuri asociative autorităţi publice locale:

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCRJ), Admis

2. Uniunea Porturilor Interioare Române, Respins

3. Asociaţia VranceAqua, Respins

 

II. Asociații profesionale care reprezintă interesele generale pentru sectorul de mediu:

1. Patronatul din Industria Cimentului si alte produse minerale pentru construcții

(CIROM) Respins

2. Asociația Consultanților in Management din Romania (AMCOR) Admis

3. Asociaţia Română a Apei  Admis

4. Asociaţia Investitorilor Străini( FIC) Respins

 

III. Asociații profesionale care reprezintă interesele generale pentru domeniul transport

1 Asociaţia Română a Inginerilor Consultanţi (ARIC) Admis

2 Asociaţia aeroporturilor din România  Admis

3 Asociaţia Pro Infrastructura  Respins

4 ITS România  Respins

5 Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din Romania  Respins

Asociaţia Investitorilor Străini ( FIC)  Respins

 

IV. Asociații profesionale care reprezintă interesele generale pentru sectorul de energie

1 Asociaţia Societăţilor de Servicii Energetice din România ESCOROM Respins

2 Societatea Română Geoexchange  Admis

3 Asociaţia Romană pentru Promovarea Eficienţei Energetice (ARPEE) Respins

Asociaţia Investitorilor Străini ( FIC)  Respins

 

V. Organizații care reprezintă societatea civila in domeniul protecției mediului

1 Asociaţia WWF Programe Dunărea Carpaţi România Admis

2 Asociaţia Română pentru cultură, educaţie şi sport  Respins

3 IPP  Respins

4 Fundaţia Terra Milenium III  Admis

5. Agenţia Română de Consultanţă  Respins

 

VI Instituţie reprezentativa pentru mediul academic si universitar

1 Societatea Academică Română (SAR)  Admis

2 Facultatea de Transporturi Politehnică Bucureşti  Respins

 

VII. Camere de Comerț

1 Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) Admis

Sus