Oferte locuri de munca top

Care este stadiul pregatirilor pentru realizarea Cartierului Justitiei

Proiectul de dezvoltare a Cartierului pentru Justiție este în plină pregătire. Acesta va fi amplasat pe jumătatea vestică a fostului amplasament „Esplanada”, delimitat de străzile bd. Unirii – bd. Octavian Goga – str. Nerva Traian – bd. Mircea Vodă.
În prezent, proiectul acesta are la dispoziție 2,5 milioane de dolari pentru etapa de pregătire, prin acordul de împrumut semnat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Astfel, sunt în curs de elaborare următoarele documente:

* Planul Urbanistic de Detaliu (PUD);

* expertizarea tehnică a fundației existente pe amplasament;

* tema de proiectare;

* Studiul de Fezabilitate (SF).

Alocarea bugetară pentru acest an este de 4.506.000 lei credite bugetare și 9.321.000 lei credite angajament.

Termenul de execuție al lucrărilor de construcții pentru realizarea Cartierului pentru Justiție va fi stabilit odată cu finalizarea Studiului de fezabilitate, care va fi elaborat până în luna octombrie 2022.

De asemenea, au fost elaborate deja pentru Cartierul pentru Justiție următoarele documente:

* Raport Tehnic – identificarea condițiilor hidro-geologice și geotehnice;

* documentația cadastrală pentru întregul amplasament;

* Nota Conceptuală (NC) de proiect conform exigențelor specifice investițiilor publice –

* Masterplanul Cartierului pentru Justiție (conceptul general arhitectural și urbanistic) – realizat de compania americană GENSLER;

* versiunea preliminară a documentației de specialitate (aferentă politicilor de salvgardare din domeniile protecției mediului și social) solicitate de Banca Mondială;

* planul topografic în sistem de proiecție Sterografic 1970.

Amintim faptul că fondurile alocate de BIRD sunt dedicate finanțării următoarelor activități:

* elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru Cartier;

* elaborarea temei de proiectare a cartierului;

* proiectarea Cartierului la faza de Studiu de fezabilitate (care include toate studiile prealabile tehnice necesare, precum cel topografic, geotehnic, de trafic etc.), studiu necesar declanșării procedurii de expropriere;

* expertizarea tehnică a fundației existente pe amplasament de 2,5 ha;

* raport de expertiză privind evaluarea financiară a parcelelor de expropriat;

* elaborarea documentației de specialitate (aferentă politicilor de salvgardare din domeniile protecției mediului și social) solicitate de Banca Mondială în cadrul negocierii împrumutului principal pentru edificarea Cartierului Justiției.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus