Oferte locuri de munca top

Care este planul pentru prima etapa a strategiei nationale de renovare pe termen lung

Măsurile avute în vedere de către autorități pentru prima etapă de implementare a strategiei naționale de renovare pe termen lung au fost cuprinse într-un plan de acțiune (atașat).

Acesta vizează perioada 2022 – 2030 și stabilește roluri și responsabilități pentru autoritatea competentă în domeniul performanței energetice a clădirilor, precum și pentru autoritățile publice centrale și locale, și alți factori implicați în implementarea strategiei.

Planul se află în dezbatere publică până pe 31 octombrie.

Strategia națională de renovare pe termen lung cuprinde o serie de indicatori de natură tehnică, stabiliți pentru trei orizonturi de timp, 2030, 2040, 2050.

Pentru orizonturile de timp 2040, 2050, acțiunile vor fi stabilite ulterior după evaluarea implementării primei etape, inclusiv în raport cu evoluția contextului legislativ european, promovarea pachetului ”Fit for 55” și revizuirea directivelor privind eficiența energetică.

Pentru fiecare obiectiv cuprins în strategia națională de renovare pe termen lung, planul prezintă măsurile concrete de implementare, fixând indicatorii de monitorizare și evaluare a îndeplinirii rezultatelor preconizate.

De asemenea, prin plan se identifică și surse de finanțare posibil a fi accesate pentru atingerea obiectivelor specifice enunțate. Planul indică termene de realizare a obiectivelor specifice, instituţiile responsabile și instituțiile și organizațiile care contribuie la îndeplinirea măsurilor.

2,17 miliarde euro din PNRR pentru renovarea pe termen lung

Planul de Redresare și Reziliență prevede o serie reforme importante și investiții în vederea asigurării cadrului de implementare a strategiei naționale de renovare pe termen lung.

Astfel, sunt avute în vedere:

* Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența clădirilor rezidențiale multifamiliale – 1 mld euro

* Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri publice  – 1,17 mld euro

De asemenea, prin intermediul PNRR va fi finanțată realizarea Registrului național digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor, bază de date georeferențiată, care va contribui inclusiv la monitorizarea implementării strategiei de renovare.

Tot prin intermediul PNRR, componenta privind Valul Renovării, va fi finanțată consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor pentru realizarea de construcții cu performanțe energetice sporite fiind asigurată dezvoltarea de cursuri de pregătire și formare profesională și organizarea de sesiuni de instruire pentru circa 8000 de persoane.

De asemenea, vor fi avute in vedere măsuri privind economia circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice.

 

 

 

Scumpiri si termene de livrare exagerat de mari pentru unele materiale de constructii

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus