Solplanet x AeroFix

Care este noua taxa pentru deseurile din constructii

Mai multe modificări au fost aduse Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, printr-un ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare în spații autorizate în acest scop. Cuantumul acestora este de 80 lei pe tonă pentru 2019 și 120 lei pe tonă începând cu 2020.

Obligația revine, după caz, proprietarilor sau administratorilor de depozite pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări, inclusiv cele stocate temporar, încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare.

Obligația nu se datorează pentru cantitățile de deșeuri municipale și deșeurile din construcții și desființări transferate din depozitele temporare de deșeuri municipale către depozite pentru eliminare finală.

De asemenea, în baza principiului «poluatorul plătește» și pentru implementarea instrumentului economic «plătește cât arunci», contravaloarea contribuției menționate anterior se suportă de către persoana fizică sau persoana juridică ce încredințează pentru eliminare finală deșeurile municipale și deșeurile din construcții și desființări.

Contribuția pentru economia circulară se declară și se plătește trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea, de către proprietarii, respectiv de către administratorii de depozite.”

Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg revine:

* operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorilor economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;

* operatorilor economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;

* operatorilor economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;

* operatorilor economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, responsabili pentru respectivele ambalaje.

 

Descărcați aici Metodologia de calcul

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Un dezvoltator cu 1.000 apartamente in constructie pregateste un nou proiect

Blocuri cu pana la 11 niveluri, in cadrul unui viitor ansamblu

Propunere pentru un mare proiect rezidential, in etapa de aprobare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus