Oferte locuri de munca top

Care au fost preturile pentru masa lemnoasa si lemn fasonat

Valorificarea masei lemnoase din producţia anului 2021 a început cu licitația principală organizată de toate unitățile regiei la finele anului 2020, conform unui raport al ministerului de resort.

La licitația principală a fost oferit spre vânzare operatorilor economici un volum total de 3.706 mii mc, cu un preţ mediu de pornire la licitație de 159,07 lei/mc.

În urma desfăşurării licitației principale s-a adjudecat volumul de 1.731 mii mc, reprezentând 47% din volumul oferit, cu un preţ mediu de 198,01 lei/mc.

În anul 2021 a fost oferit la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior un volum cumulat de 8.486,5 mii mc şi s-a adjudecat un volum total de 7.227,8 mii mc (85%).

Prețul mediu obținut la nivelul regiei a fost de 182,05 lei/mc față de un preţ mediu al masei lemnoase oferite de 143,14 lei/mc.

Cat costa manopera pentru placarea cu polistiren a fatadelor, in Capitala

Creșterea medie a prețului de adjudecare față de preţul de pornire este de 27%.

În anul 2021, unele direcții silvice au oferit un volum mai mare de masă lemnoasă, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020: Bihor (105%), Cluj (105%), Neamţ (106%), Giurgiu (108%), Suceava (114%), Olt (118%), Călăraşi (119%), Tulcea (119%).

Valorificarea masei lemnoase ca lemn fasonat

În anul 2021 a fost oferit la licitații și negocieri un volum de 906.224 mc lemn fasonat din care a fost adjudecat de către operatori economici volumul de 805.017 mc.

Comparativ, în anul 2020 a fost adjudecat un volum total de 924.711 m.c. masă lemnoasă fasonată, față de 1.172.494 m.c. materiale lemnoase fasonate oferite.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut situația se prezintă astfel:

Volum adjudecat în anul 2020 Volum adjudecat în anul 2021
Lemn rotund pentru furnire estetice

2.349 mc

 

3.166 mc

 

Lemn rotund pentru furnire tehnice 10.288 mc 13.751 mc
Lemn rotund pentru cherestea 680.131 mc 622.478 mc
Lemn rotund pentru celuloză şi hârtie 50.267 mc 36.145 mc
Lemn pentru mină 70 mc 201 mc
Lemn pentru PAL şi PFL 70 mc 7.766 mc
Lemn pentru construcții rurale 51.465 mc 36.644 mc
Lemn de foc 130.071 mc 84.866 mc

Manopera mai scumpa pentru lucrari de amenajari exterioare

Astfel, pentru anul 2021 a fost ajudecat un volum total de 805.017 mc.

Volumul de 78.702 mc, respectiv un procent de 9,8% din volumul de total, a fost adjudecat prin exercitarea dreptului de preemțiune al operatorilor economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei.

În anul 2021, în afara sortimentelor de lemn fasonat valorificate către operatori economici prin licitații și negocieri, direcțiile silvice au valorificat masă lemnoasă fasonată prin vânzare directă, în principal lemn de foc, către populație și alți beneficiari, conform reglementărilor legale, în volum de 1.608.911 mc, la un preţ mediu de vânzare de 185 lei/mc:

* lemn rotund pentru cherestea: 66.816 mc la prețul mediu de 257 lei/mc;

* lemn rotund pentru foioase și răşinoase pentru construcții: 442.597 mc la prețul mediu de 218 lei/mc;

* lemn de foc 1.099.498 mc la prețul mediu de 168 lei/mc.

Sus