Oferte locuri de munca top

Care au fost conditiile de avizare a traseului autostrăzii Sibiu – Piteşti?

 

Condiţiile de avizare a traseulului Secţiunii 2 Boița-Racoviță, respectiv traseul Secțiunii 3 Racoviță – Văleni pe alternativa 1 de traseu a autostrăzii și analiza multicriterială, etapa 2 din cadrul documentației în faza Revizuire Studiu de Fezabilitate – alternative de traseu pentru obiectivul „Autostrada Sibiu – Pitești” au fost următoarele:

– în zona viaductului de la km 32, vor fi prevăzute la ambele capete ale viaductului platforme pentru depozitarea zăpezii provenită din activitatea de dezăpezire, pentru ca aceasta să fie ulterior încărcată și transportată în afara amprizei autostrăzii.

– în cazul în care, în desfășurarea etapei 3 apar situații de fapt, care invalidează ipotezele și concluziile prezentate în rapoartele anterioare, elaboratorul SF va relua studierea și prezentarea unor alternative de coridor/traseu valide;

– avizarea se referă la finalizarea etapei 2 și începerea etapei 3 de analiză pe alternativa 1 de traseu a întregii autostrăzi, respectiv:

*Secțiunea 1 Sibiu – Boița, km 0+000 – km 15+000:

*Secțiunea 2 Boița – Racovița, km 15+000 – km 43+00;

*Secțiunea 3 Racovița – Văleni, km 43+000 – km 72+000;

*Secțiunea 4 Văleni – Curtea de Argeș, km 72+000 – km 90+000;

*Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești, km 90+000 – km 123+037;

*Secțiunea 6 – reabilitarea a 14 km din DN 73C și 2,5 km drum de legătura, fără a se înțelege că avizul acordat se referă la coridor/traseu final;

– responsabilitatea analizei și a calculelor prezentate în susținerea alternativei 1 de traseu revenind exclusiv elaboratorului documentatiei;

Consiliul Tehnico Economic al a CNAIR a avut în vedere și recomandările Jaspers cu referire la cele două alternative de traseu luate în considerare la această etapă, care mentionează că se poate trece la etapa a treia, respectiv a dezvoltării aliniamentului selectat.

Pentru zona critică cuprinsă între  km 49+850 și  km 50+35, aceasta a fost studiată în detaliu luând în considerare toate datele și constrângerile disponibile la etapa actuală de proiectare, considerată de Proiectant, fără niciun dubiu, ca fiind construibilă și fezabilă din punct de vedere tehnic.

Posibilitatea de a menține în exploatare drumul existent DJ703M a fost prezentat în secțiunea transversală actualizată inclusă în noua revizuire a raportului. Mai mult decât atât, din punct de vedere hidraulic, putem confirma că pe râul Băiașu s-au realizat calculele hidraulice acestea urmând a fi mai detaliate în etapa ulterioară, în condiții naturale și în conditii îmbunătățite, cu piloni în albia majoră, pentru a observa influența acestora în regimul de drenaj.

Calculul hidraulic a fost realizat pentru un debit cu probabilitatea de depățire de 2% (conform STAS-ului în vigoare), și ulterior, în funcție de rezultat, se va evalua necesitatea lucrărilor de protecție hidrotehnice. Studiul hidraulic și studiul hidrotehnic propuse vor fi incluse în documentația depusă la „Apele Romane”, Administrația Națională, in vederea obținerii Avizului de Gospodărire al Apelor.

În ceea ce privește soluția tehnică propusă la km 54+300 și aparenta interferență între proiect și DN7D, soluția a fost deja luată în considerare în propunerea actuală din punct de vedere tehnic și economic. Soluția propusă constă într-un re-aliniament al DN7D, inclusiv un nou pasaj superior care traversează autostrada prin intermediul structurii principale. Planul respectiv a fost actualizat și va fi prezentat în cadrul revizuirii raportului actualizat.

Proiectul poate trece la etapa a treia a dezvoltării aliniamentului selectat şi CNAIR a luat decizia avizării culoarului viitoarei autostrazi.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016 

 

Sus