Oferte locuri de munca top

Cand vor incepe finantarile europene din noua perioada de programare

A fost stabilit un nou orizont de timp pentru lansarea apelurilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027, ceea ce implică și anumite simplificări legate de evaluarea proiectelor.

Lansarea va fi corelată cu țintele de absorbție, respectiv cu sumele care trebuie solicitate Comisiei Europene spre rambursare în vederea evitării dezangajării fondurilor alocate.

În acest sens, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se angajează să lanseze până la sfârșitul anului 2023 toate apelurile majore de proiecte.

Mâministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat: „Perioada de programare 2021-2027 ne pune la dispoziție 45 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru investiții în domenii de importanță strategică pentru România, cum sunt infrastructura de transport, cea spitalicească, pentru apă și apă uzată, managementul deșeurilor, dezvoltare și regenerare urbană”.

Evaluarea proiectelor va fi simplificată pentru ca cele două etape de evaluare (CAE- conformitatea administrativă și eligibilitatea și ETF – evaluarea tehnico-financiară) să fie cât mai simple, obținându-se astfel deblocarea proiectele depuse spre evaluare, care uneori durează și peste un an de zile.

O singura oferta pentru constructii ingineresti de peste 56 mil euro

Astfel, se are în vedere ca evaluarea CAE să fie cât mai simplificată, eventual la nivel de declarație prin care solicitantul să își asume respectarea declarațiilor din ghid, urmând ca informațiile să fie validate la semnarea contractului.

În situația unor declarații eronate, contractul de finanțare nu va mai fi semnat. Suplimentar, cu ajutorul bazelor de date integrate, evaluarea ETF urmează să devină un proces digitalizat. Verificarea documentelor doveditoare se va derula  pentru proiectele cu punctaj și buget corespunzător.

La sfârșitul acestei luni, toate Autoritățile de Management pentru Programele Operaționale prin care România va atrage fondurile alocate perioadei de programare 2021-2027 vor fi încărcat în sistemul electronic de comunicație cu serviciile Comisiei Europene: Regulamentul de Organizare și Funcționare, organigrama, fișe de post, procedurile operaționale și cadrul protocolar, astfel  încât să nu existe întârzieri în implementarea proiectelor.

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus