Oferte locuri de munca top

Cand vor începe apelurile de proiecte pentru IMM-uri si firmele de constructii

Calendarul lansării apelurilor de proiecte în vederea finanțării din fonduri europene a firmelor, între care și cele din construcții, a fost aprobat de către Guvern. Prevederile vin în ajutorul întreprinderilor mari și IMM-urilor din mai multe domenii.

Pentru a combate efectele creșterii prețului la utilitățile publice (energie, gaze naturale, combustibil), în medie cu peste 40%, atât întreprinderile mari, IMM-urile, cât și autoritățile publice locale vor beneficia de sprijin financiar prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și STS au fost împuterniciți să lanseze proiecte de grant prin sistemul informatic IMM Recover pentru a evita dezangajarea fondurilor europene care pot afecta economia României.

Ce proiecte sunt vizate

Măsura 4.1.1

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1, care are o alocare de 400 de milioane de euro, vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență.

Blocuri cu 135 apartamente vor fi construite in provincie

Activitățile eligibile sunt:

* modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire;

* dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

* Lansarea apel de proiecte: 23.08.2022

* Evaluarea apelului de proiecte: 5.09.2022

* Contractare proiecte: 16.09.2022

Măsura 4.1.1. BIS

Măsura este dedicată IMM-urile din industria alimentară și a construcțiilor, care vor putea contracta granturi de investiții pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane euro, din Programul Operațional Competitivitate (POC).

Calendarul pentru această măsură este următorul:

* Lansarea apel de proiecte: 28.09.2022

* Evaluarea apelului de proiecte: 14.10.2022

* Contractare proiecte: 21.10.2022

Pe aproape 14 ha va fi dezvoltata o zona logistica

Eficiență energetică pentru IMM-uri și întreprinderilor mari

Această măsură are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri pentru a dobândi independența energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii, precum și celor specifice proceselor tehnologice, cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Astfel, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanțarea investițiilor în măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

* Lansarea apel de proiecte: 23.09.2022

* Evaluarea apelului de proiecte: 4.10.2022

* Contractare proiecte: 15.10.2022

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus