Oferte locuri de munca top

Cand vor fi lansate ghidurile pentru fondurile aferente 2021- 2027

În luna iulie ar urma să fie aprobat Acordul de Parteneriat pentru Politica de Coeziune 2021-2027, transmis oficial pe 14 aprilie a.c. Comisiei Europene, estimează reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cele 16 programe operaționale subsecvente acestui acord (8 naționale/sectoriale și 8 aferente fiecărei regiuni de dezvoltare) sunt transmise oficial Comisiei Europene după un calendar agreat de comun acord.

Termenul de aprobare a Programelor Operaționale este până la finalul anului în curs, fapt ce va permite lansarea ghidurilor solicitanților.

45,5% , grad de absorbție a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

Pentru perioada 2014-2020, România are la dispoziție aprox. 49 miliarde euro. Execuția Cadrului Financiar Multianual 2014-2020 se situează la aproape 22,3 miliarde euro, ceea ce reprezintă circa 45,5% din alocarea UE.

Nou spital, in pregatire

În plus, au fost rambursate de către Comisia Europeană aprox. 12,4 miliarde euro pentru plăți directe în agricultură.

Conform statisticilor CE, în ceea ce privește plățile totale nete (prefinanțări și rambursări) efectuate în perioada 2014 – iunie 2022 (în valoare absolută), România se situează pe locul 6 față de celelalte state membre ale UE, afirmă reprezentanții MIPE.

Programul Operațional Infrastructură Mare POIM beneficiază de alocare europeană de circa  9,34 miliarde euro.

Potrivit reprezentanților MIPE, rata contractării este de 187%. Valoarea totală eligibilă a contractelor semnate este de aprox. 20,3 miliarde euro, din care 17,4 miliarde euro reprezintă valoare UE.

Au fost solicitate Comisiei Europene 5,6 miliarde euro, iar sumele rambursate de către Comisia Europeană sunt în valoare de 4,9 miliarde euro, reprezentând aprox. 53% din alocarea programului. Dacă se adaugă pre-finanțarea primită de la CE în valoare de 1,1 miliarde euro, gradul de absorbție este de 65%.

Programul Operațional Regional (POR) are o alocare europeană de 6,7 miliarde de euro.

Rata contractării este de 148%. Valoarea eligibilă a contractelor semnate este de aprox. 10,2 miliarde euro (valoarea nerambursabilă).

Până în prezent au fost solicitate Comisiei Europene 3,8 miliarde euro, reprezentând aproximativ 55% din alocarea POR, iar sumele rambursate de către Comisia Europeană sunt în valoare de 3,4 miliarde euro, reprezentând aprox. 49% din alocarea programului. Dacă se adaugă pre-finanțarea primită de la CE în valoare de 641 milioane euro, gradul de absorbție este de 59%.

”Rata ridicată de contractare pentru programele finanțate în cadrul Politicii de Coeziune și FEAD, de aproximativ 151% din totalul alocării UE și măsurile luate pentru atenuarea efectelor crizei generate de pandemia de COVID-19, respectiv efectelor cauzate de conflictul din Ucraina, creează o premisele pentru accesarea tuturor fondurilor UE disponibile”, susțin reprezentanții MIPE.

De asemenea, autoritățile române utilizează mecanismul supracontractării prin care se asigură un portofoliu mai extins de cheltuieli eligibile, în același timp permițând pregătirea și demararea implementării anumitor investiții care sunt eligibile în cadrul ambelor perioade de programare, cu respectarea normelor aferente exercițiului financiar 2021-2027.

Planul de Relansare și Reziliență al României se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse pentru a răspunde Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în iunie 2026.
În data de 27 septembrie 2021, Comisia Europeană (CE) a adoptat evaluarea pozitivă a Planului național de redresare și reziliență (PNRR) al României.

Secțiunea 1  descrierile tuturor jaloanelor și țintelor, inclusiv termenele de realizare, iar în Secțiunea 2 se regăsesc informațiile cu privire la sprijinul financiar, fiind prezentate cele 10 tranșe (atât sprijin nerambursabil, cât și împrumut) corespunzătoare celor 10 Cereri de Plată.

Cat va costa un important proiect rutier

MIPE transmite Comisiei bianual câte o cerere de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului.

Plățile în cadrul PNRR se vor realiza prin depunerea cererilor de plată întocmite pe baza îndeplinirii jaloanelor și a țintelor prevăzute, reflectând progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea investițiilor și a reformelor.

Plățile sunt prevăzute eșalonat în câte 10 tranșe. În trimestrul IV 2021 au fost realizate 21 ținte și jaloane, corespunzătoare celor 15 componente ale PNRR și care au făcut obiectul cererii de plată nr. 1. Aceste jaloane și ținte au presupus modificări legislative, adoptări de legi, ordine și strategii de dezvoltare, angajări de asistențe tehnice contractuale, acorduri de finanțare și de contribuție etc.

”În trimestrul I am avut 24 de jaloane şi ţinte care sunt duse la bun sfârşit. În trimestrul II avem 27 de jetoane şi ţinte, pentru care avem analiză de bilanţ pe data de 1 iulie”, a afirmat Marcel Boloş, ministrul Investițiilor întrebat ce întârziere există în punerea în aplicare a reformelor şi investiţiilor promise de România prin PNRR, având în vedere că până acum au fost realizate doar cinci jaloane şi ţinte din cele 27 pentru acest trimestru.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus