Oferte locuri de munca top

Cand va fi gata planul pentru Strategia de dezvoltare durabila

Se lucrează la o primă variantă a Planului de acțiune aferent Strategiei naționale de dezvoltare durabilă a României 2030 – SNDDR.

Aceasta este dezvoltată de echipa de consultanți din cadrul Institutului Național de Cercetare Ştiințifică în Domeniul Munci și Protecției Sociale (INCSMPS), în colaborare cu echipa Departamentului de Dezvoltare Durabilă (DDD), conform unei note informative a DDD.

Varianta Planului va fi pusă în discuții în cadrul grupurilor de lucru constituite din specialişti din cadrul ministerelor și reprezentanți ai societății civile.

Forma consolidată a acestuia este estimată să fie gata gata la sfârșitul anului 2021, urmând ca la începutul anului 2022 să fie lansată în consultare publică. După care  urmează procedurile legale de avizare, inclusiv procedura de evaluare strategică de mediu, în vederea adoptării prin Hotărâre a Guvernului.

De asemenea, Ghidul pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală 2021-2027, în acord cu SNDD 2030, se află în lucru.

Pe parcursul elaborării au fost identificate mai multe cerințe/nevoi, după cum urmează:

* Analiza metodologiilor existente de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală

* Delimitarea zonei de acțiune față de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), care are în atribuții coordonarea planificării strategice la nivel local și identificarea unei nișe (dezvoltarea durabilă) astfel încât acest proces să nu îngreuneze procesul de planificare strategică la nivel local (în această direcție, s-a stabilit ca ghidul să fie un instrument consultativ)

* Anul 2020 a fost un an cu schimbări politice, ceea ce a condus la o întârziere pe anumite paliere decizionale prin schimbarea echipelor de lucru, dublată și de situația pandemică la nivel național, situație care a limitat întâlnirile de lucru cu participare fizică

* Elaborarea de către OECD a unui set de recomandări privind localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Imediat ce se va rafina procesul de integrare cu metodologia și viziunea Ministerului Dezvoltării, privind planificarea strategică la nivel local, vor continua demersurile pentru elaborarea ghidului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

 

Sus