Oferte locuri de munca top

Calea ferata dintre Ardeal si Moldova va fi modernizata

Se fac pregătiri pentru modernizarea liniei de cale ferată, în lungime de peste 300 kilometri, ce face legătura dintre Ardeal și Moldova.

Tronsonul de cale ferată este împărțit în trei secțiuni, respectiv Apahida – Ilva Mică, llva Mică – Pojorâta și Pojorâta – Suceava.

CFR SA are în derulare trei proceduri de achiziție pentru servicii sectoriale de elaborare a Studiului de fezabilitate și Proiectului tehnic în vederea modernizării liniei de cale ferată Apahida – Suceava, câte una pentru fiecare secțiune menționată mai sus.

Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 150 milioane de lei.

Durata de implementare este de 23 luni pentru fiecare contract de servicii.

Ulterior elaborării studiilor de fezabilitate vor fi întreprinse demersuri pentru aprobarea documentației tehnico-economice și identificarea sursei de finanțare necesare implementării proiectului, ”motiv pentru care la această dată nu poate fi furnizat un grafic de lucrări”, arată reprezentanții Minsiterului Transporturilor.

Linia de cale ferată Apahida – Suceava, parte din rețeaua centrală TEN-T, asigură prin tronsoanele Coșlariu – Apahida și Suceava – Pașcani legătura între Coridorul Rin – Dunăre, ramura nordică (Curtici-Arad-Coşlariu-Sighişoara-Braşov-Bucureşti-Constanţa) și traseul fostului Coridor pan-european IX (Giurgiu-Bucureşti-Ploieşti-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Ungheni.

După realizarea lucrărilor, va crește viteza de circulație la 160 de km/h pentru trenurile de călători, respectiv 120 km/h pentru cele de marfă.

Investitie de 25 mil lei intr-un proiect de modernizare rutiera

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

De asemenea, în ceea ce privește modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată (TN) din județul Suceava, RCF laşi are în derulare contractul de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind modernizarea a 20 de treceri la nivel cu calea ferată de pe raza regionalei (10 TN fiind de pe raza Județului Suceava).

Cele 20 de treceri la nivel vor fi selectate pentru modernizare, în urma unei analize multicriteriale.

Ulterior elaborării studiilor de fezabilitate, conform prevederilor legale și contractuale, va fi aprobată documentația tehnico-economică și identificarea sursei de finanțare necesare proiectării și execuției lucrărilor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus