Oferte locuri de munca top

Calea ferata Bucuresti Nord – Aeroport, in licitatie

La circa 420 milioane lei fără TVA se ridică valoarea estimată a contractului pentru calea ferată București Nord – Aeroport Henri Coandă. Proiectul urmează să fie finanțat din fonduri ale Uniunii Europene. Acest contract are o clauză suspensivă, conform căreia semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare.

Compania Națională de Cale Ferată ”CFR” a lansat o licitație deschisă pentru atribuirea contractului de ”Proiectare şi Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ.

Acesta va fi atribuit după criterul ”cel mai bun raport calitate – preț”.

Oficialii estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la publicarea anunţului de participare

Obiectul contractului cuprinde construirea unei căi ferate duble în lungime de 2,95 km, a unui viaduct de 1,52 km care traverseaza DN1, a 3 podețe, unei instalații de centralizare electronică, precum și a unei stații de călători la terminalul T1.

Valoarea totală estimată este compusă din două elemente:

* Execuția lucrărilor: 402.711.085 lei fără TVA în care sunt incluse organizarea de șantier și cheltuielile conexe organizării de șantier, amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților, pentru studii de teren, cheltuieli pentru realizarea investiției. Pentru Cheltuieli cu Publicitatea, s-a prevăzut suma estimată de 100.000 Lei, fără TVA.

* Servicii de proiectare : 17.402.000 lei, fără TVA în care sunt incluse activități privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor la faza de Proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborare proiect tehnic și detalii de execuție si asistență tehnică din partea proiectantului. Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor nu include cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Durata contractului este de 74 de luni, din care: 2 luni proiectare, 12 luni execuție, 60 de luni perioada de garanție.

Proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Henri Coandă” face parte din Master Planul General de Transport al României şi este propus pentru finanţare din POIM.

 

 

Citiți și:

Deficiente in documentatiile investitiilor publice

Hale de depozitare si cladire de birouri, in apropierea Bucurestiului

Un mare dezvoltator va obtine autorizatiile pentru construirea de blocuri in Capitala

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus