Oferte locuri de munca top

Calculul de performanta energetica a cladirilor se va face dupa noi reglementari

În februarie vor intra în vigoare noi reglementări tehnice privind metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor.

Totuși, unele dintre prevederi – din capitolele ”Anvelopa termică a clădirii” și în „Evaluarea consumurilor de energie pentru sisteme de instalații fără surse regenerabile” – vor intra în vigoare în vara acestui an, în luna iulie.

Obiectul reglementării ”Mc 001- Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor” este multiplu și constă în special în:

* evaluarea și certificarea performanței energetice a clădirilor pentru diverse categorii de clădiri noi și existente – clădiri rezidențiale unifamiliale/colective, clădiri de birouri, clădiri de învățământ, spitale, creșe, policlinici, hoteluri și restaurante, clădiri pentru activități sportive și clădiri pentru servicii de comerț en-gros și cu amănuntul, clădiri cu alte destinații și ocupare umană la care sunt asigurate cel puțin încălzirea, apa caldă de consum și iluminatul, precum şi pentru unități de clădire din toate acestea, inclusiv apartamente;

* auditarea energetică a clădirilor care urmează a fi modernizate din punct de vedere energetic;

* stabilirea de cerințe minime de performanță pentru clădirile existente și clădirile noi, cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB);

* definirea măsurilor și pachetelor de măsuri uzuale care pot fi aplicate pentru creșterea performanței energetice a clădirilor/unităţilor de clădire existente și stabilirea modului de cuantificare a costurilor asociate acestor măsuri;

Ansamblu mixt, propus in zona centrala a Capitalei

* prezentarea cerințelor minime de performanță energetică pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, existente renovate sau pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Domeniul de aplicare al Metodologiei Mc 001:

* evaluarea şi certificarea performanței energetice a clădirilor/unităților de clădire existente și noi, al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB);

* evaluarea şi certificarea performanței energetice a apartamentelor;

* analiza termică și energetică, respectiv întocmirea auditului energetic al clădirilor existente care urmează a fi modernizate din punct de vedere energetic.

Noua metodologie nu se aplică proiectelor de investiții pentru care se realizează măsuri de renovare energetică:

* ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

* pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

Peste 8 mii mp de noi spatii logistice

* ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);

* ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

* pentru care a fost aprobată finanțarea.

 

 

Descărcați aici

 

https://we.tl/t-6Kd46RGJtL

 

Linkul este valabil până la data de 25/1/23.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus