Oferte locuri de munca top

Cadastru: Schimbari privind inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

Senatul a votat propunerea legislativă privind unele schimbări în Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996.

Astfel, legea cadastrului va fi modificată încât dreptul de proprietate asupra construcţiilor va fi înscris în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale.

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor va putea fi înscris în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:

* autorizaţiei de construire;

* procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;

* documentaţiei cadastrale.

Inițiatorii modificării explică faptul că dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie, conform legii actuale, în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea

locală emitentă a autorizaţiei de construire.

S-a ajuns la această situaţie, necorelată cu dispoziţiile din alte acte normative, ca urmare a modificărilor succesive aduse legii.

În timp ce sediul materiei pentru sistemul de control a calităţii construcţiilor se găseşte reglementat în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, iar articolele 17 şi 41 fac precizări care privesc atât documentaţia de execuţie, documentele cuprinse în cartea tehnică, cât şi procedura de recepţie, art. 37 din Legea 7/1996 face referire despre „un certificat de atestare a edificării” semnat de către primar după efectuarea recepţiei.

Or, potrivit Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, de recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente se ocupă o comisie de recepţie din componenţa căreia face parte în mod obligatoriu un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/d esfiinţare.

Autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea de a-şi întocmi proceduri interne de lucru şi de verificare pentru a se asigura că reprezentanţii desemnaţi îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu, fără a mai fi necesară o procedură ulterioară de emitere a unui alt act administrativ care nu face altceva decât să ateste documentele care au fost întocmite ca urmare a verificării la faţa locului şi care au ca finalitate procesul verbal de recepţie.

O altă problemă pe care o ridică actuala prevedere din art. 37 din Legea 7/1996 este aceea că intră în contradicţie cu alte două legi: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii care dispun reglementări în domeniu şi care nu au nicio prevedere care să facă trimitere la acest certificat de edificare.

Propunerea legislativă, înaintată de un grup de 23 de parlamentari PSD, a fost trimisă la Camera Deputaților pentru dezbatere.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus