Oferte locuri de munca top

Cadastru: prelungiri ale contractelor de finantare

Anumite contracte de finanțare pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale vor putea fi prelungite. Aceasta conform unui proiect de ordin al directorului general al ANCPI.

Astfel, pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul II sau trimestrul III al anului 2019, termenul se poate prelungi până la data de 31 august 2021.

Prelungirea va fi valabilă în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

Prelungirea duratei contractelor de finanțare a fost solicitată de OCPI Harghita, având în vedere numărul ridicat de cereri de rectificare depuse în perioada afișării publice a documentelor tehnice ale cadastrului, ceea ce înseamnă o creștere a duratei alocate de prestator pentru actualizarea acestora.

Modificarea propusă

Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 01 august 2016, se modifică după cum urmează:

La articolul 5 punctul  7,  alineatul  (26) se modifică după cum urmează:

„(26) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul II sau trimestrul III al anului 2019, termenul se poate prelungi până la data de 31 august 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare», până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.” 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

 

Sus