Oferte locuri de munca top

Cadastru: prelungirea termenelor din contractele de finantare

Ordinul ANCPI privind Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale va fi modificate potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică până pe 29 iunie.

Astfel, va fi stabilită posibilitatea prelungirii duratei contractelor de finanţare care au fost încheiate în anul 2017,până la 27 de luni.

”În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2017, termenul se poate prelungi până la data de 31.12.2019 în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 01.09.2019, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, până cel târziu la data de 20.08.2019.”.

La momentul actual există lucrări de înregistrare sistematică pentru care documentele tehnice ale cadastrului au fost întocmite și  recepționate, urmând a fi parcurse doar etapa de publicare a documentelor tehnice pe o perioadă de 60 de zile, și cea de soluționare a cererilor de rectificare cu privire la care Legea prevede că poate fi de cel mult 30 de zile, respectiv etapa de actualizare a acestor documente, fapt care va determina depășirea termenului stabilit pentru finalizarea lucrărilor.

Această modificare se datorează necesității implementării tuturor măsurilor pentru asigurarea unei capacități ridicate de accesare a formelor de sprijin financiar prevăzute de Programul naţional de cadastru şi carte funciară, precum și a alocărilor financiare de la Uniunea Europeană în cadrul pilonului I al politicii agricole comune.

 

 

 

Citiți și:

In octombrie va incepe construirea unei cladiri de birouri

Peste 51 mil euro pentru lucrări de drumuri

Un hotel cu 14 niveluri va fi construit in cadrul unui mare proiect

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus