Oferte locuri de munca top

Cadastru: prelungirea contractelor de finantare

O nouă prelungire va fi permisă pentru contractele de finanțare aferente lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale.

În urma consultării oficiilor teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale, care mențin o legătură directă cu prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în anul 2021.

Aceasta ținând cont de faptul că, în cazul unui număr considerabil de lucrări, urmează a fi predate documentele tehnice ale cadastrului în vederea recepționării, fiind finalizate etapele de efectuare a măsurătorilor cadastrale și colectare a actelor de proprietate.

Având în vedere că toate etapele procedurale se derulează în cadrul termenului de valabilitate al contractului de finanţare, este necesară prelungirea duratei contractelor de finanțare.

Sume mai mari necesare pentru construirea unei case

În acest mod, pentru contractele de finanţare încheiate în anul 2021 termenul se poate prelungi până la data de 31 octombrie 2023 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare, până cel târziu la data de 31 decembrie 2022.

Modificarea urmează să fie realizată printr-un ordin de completare a Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus