Oferte locuri de munca top

Cadastru: Perioada mai lunga pentru finalizarea lucrarilor

Va fi prelungită perioada de finalizare a anumitor lucrări de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţile administrativ-teritoriale, conform unui proiect de ordin ANCPI.

Astfel, pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022, termenul va putea fi prelungit până la data de 30 noiembrie 2024.

Aceasta în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare, până cel târziu la data de 31 mai 2024.

Modificarea este considerată de către ANCPI ca fiind necesară având în vedere specificul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, respectiv faptul că Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin 6 luni față de finalizarea Livrării nr. 1.

De asemenea, plata finală, precum și etapele premergătoare acesteia, trebuie realizate în baza unui contract de finanțare, precum și a unui contract de servicii, aflate în vigoare la momentul efectuării acestor operațiuni.

În acest context, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022.

Contract de 25 mil euro pentru constructii rezidentiale, dorit de multe firme

Prin urmare, ANCPI propune modificarea și completarea articolului 5 pct. 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale prin introducerea unei noi prevederi.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus