Oferte locuri de munca top

Cadastru: penalitati mari si contract reziliat pentru intarzieri in prestarea serviciilor

În calitate de autoritate contractantă pentru servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, finanțate prin

prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și prin Programul Operațional Regional, ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a emis certificate negative unor firme cu ocazia finalizării serviciilor prestate de acestea.

Cornel & Cornel Topoexim SRL, penalizată de ANCPI cu 8,5% din valoarea contractului

Contractul subsecvent de înregistrare sistematică a imobilelor din 4 UAT- uri din județele Covasna și Sibiu – Lot 7 a fost semnat de ANCPI cu Cornel & Cornel Topoexim S.R.L în luna martie 2019.

Pentru o parte din servicii s-a depășit termenul prevăzut în graficul de prestare a serviciilor, astfel:

* Livrarea 2 UAT Cristian

Ca urmare a depășirii termenului contractual asumat, pentru cele 412 zile de întârziere s-au aplicat penalități în valoare totală de 54.886 lei. Penalitățile au fost încasate de ANCPl în data de 29 septembrie 2021.

* Livrarea 3 UAT Cristian

Termenul contractual asumat a fost depășit cu 69 zile, întârziere pentru care s-au aplicat penalităti în valoare totală de 4.321 lei. Acestea au fost încasate în luna august 2023.

Penalitățile pentru întârzierea celor două livrări reprezintă 8,5% din valoarea totală a contractului, de 695.919 lei fără TVA.

Doua loturi dintr-un tronson DJ vor fi reabilitate cu peste 6 mil euro

Topo Tehnic 2001 SRL, contract reziliat și penalități de peste 16% din valoarea contractului

Contractul de înregistrare sistematică a imobilelor din UAT Vinderei din județul Vaslui, Lotul 211 a fost semnat la jumătatea lunii septembrie 2020 de ANCPI cu Topo Tehnic 2001 SRL.

Pentru activitatea „Pregatire Report Preliminar – Livrarea 1”, prestatorul a alocat o durată mai mare decât cea prevăzută.

În consecință, având în vedere depășirea termenelor contractuale asumate s-au aplicat penalități de intarziere în valoare de 468,90 lei, care au fost încasate în data de 14 decembrie 2020.

De asemenea, ca încălcare a anumitor obligații, ce a condus la acumularea unor întârzieri foarte mari în ceea ce privește realizarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor, ANCPI a transmis notificarea de reziliere.

Conform sentinței civile, rămasă definitivă, având ca obiect recuperarea prejudiciului stabilit pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, instanța de judecată a dispus obligarea prestatorului la plata sumei de 127.182 lei, reprezentând penalități de întârziere și a dobânzii legale penalizatoare a acestei sume, calculate de la data de 22 martie 2023 și până la data achitării integrale a debitului.

Până la data întocmirii certificatului constatator a fost încasată în totalitate suma de 127.182 lei, reprezentând penalități de întârziere, dar nu a fost încasată dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume.

Penalitățile reprezintă 16,3% din valoarea contractului de 781.410 lei fără TVA.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus