Oferte locuri de munca top

Cadastru: noutati privind procesul de avizare, receptie si inscriere

A fost propusă o noua versiune a reglementărilor de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Noul regulament, ce se află în prezent la nivel de proiect, va înlocui versiunea din anul 2014 (document atașat la finalul articolului).

Principalele reglementări vizează:

* procedura de lucru pentru înregistrarea cererilor de recepție și/sau înscriere on-line în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și pentru comunicarea documentelor emise ca urmare a soluționării acestora;

* procedura de lucru pentru înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, respectiv introducerea documentației cadastrale de înregistrare în planul cadastral;

* semnarea de către inspector sau de către inginerul-șef a încheierilor de carte funciară  emise ca urmare a soluționării cererilor de reexaminare înregistrate pe flux integrat de cadastru și carte funciară;

* procedura de lucru privind anularea numerelor cadastrale;

* înscrierea imobilelor din fondul forestier național și ale imobilelor supuse exproprierii;

* efectuarea unor operațiuni de notare și de radiere în/din cartea funciară;

* clarificarea unor aspecte referitoare la construcțiile care se reprezintă pe PAD și se înscriu în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

* procedura referitoare la recepția de către oficiile teritoriale a planului topografic cu evidențierea suprafețelor solicitate pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol/scoaterea definitivă sau temporară din fondul forestier național și a planului de situație necesar la redarea în circuitul agricol;

* tipurile de lucrări care se recepționează de către Centrul Național de Cartografie și conținutul documentațiilor referitoare la lucrările de specialitate utilizând scanarea laser și a celor din domeniul fotogrammetriei.

Amintim faptul că Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cuprinde proceduri de aplicare a dispozițiilor cu caracter general prevăzute în legislația primară, care sunt necesare și obligatorii pentru înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară și pentru desfășurarea celorlalte activități specifice în cadrul oficiilor teritoriale.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus