Oferte locuri de munca top

Cadastru: noutati in realizarea, verificarea si receptia lucrarilor

Au intrat în vigoare mai multe schimbări în ceea ce privește regulile de realizare, verificare și recepție a lucrărilor sistematice de cadastru, prin publicarea lor în Monitorul Oficial.

Astfel, pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acestora de către UAT, vor fi realizate trei livrări:

* Livrarea 1 – Raport preliminar care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc. și se întocmește în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de UAT.

* Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului cu două sublivrări:

2.1 – Planul cadastral preliminar al intravilanului

2.2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.

* Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale.

Prestatorul are obligația să solicite în termen de cel mult 5 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară gestionat de ANCPI.

Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungește termenul de prestare a serviciilor.

În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară conform înregistrării sporadice, nu este obligatorie completarea de către prestator în documentele tehnice a datelor privind codul numeric personal ori codul unic de înregistrare, dacă acestea nu existau în sistem.

De asemenea, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu privire la care prestatorul constată existența mai multor acte juridice potrivit cărora dreptul de proprietate aparține unor titulari diferiți, în fișierul cgXML aferent imobilului în cauză se notează existența situației juridice a suprapunerii de acte juridice, cu menținerea proprietarului înscris.

 

Ordinul ANCPI poate fi consultat în Monitorul Oficial nr. 449 bis.\

 

 

 

Citiți și:

Blocuri cu 230 de apartamente, in autorizare

Spatii de depozitare, extinse cu 5 mii mp

Centru comercial in pregatire langa Capitala, pe mai mult de 1 ha

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus