Oferte locuri de munca top

Cadastru: noi prevederi aprobate de Guvern vor fi publicate in Monitorul Oficial

Noi prevederi privind înregistrările cadastrale au fost aprobate de Guvern, la finele săptămânii trecute, și urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, noua Ordonanță de Urgență prevede că, pe perioada instituirii stării de urgenţă, cererile de recepţie şi/sau de înscriere în cartea funciară vor fi înregistrate on-line, însoţite de toate actele pe suport informatic, inclusiv a celor emise de alte entităţi, semnate cu semnătură electronică extinsă pentru conformitate cu originalul. Aceasta în cazul notarilor publici şi al persoanelor fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de cadastru.

Totodată în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, originalul sau copia legalizată a documentelor menționate mai sus trebuie să fie depuse la registratura oficiului teritorial competent.

De asemenea, încheierea de admitere sau respingere, extrasul de carte funciară, precum şi celelalte răspunsuri emise prin intermediul sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară se consideră valabile în oricare din următoarele cazuri:

* fără semnătură şi ştampilă, conţinutul acestora putând fi verificat pe baza codului de verificare din antet;

* semnate cu semnătură electronică extinsă de către persoana competentă;

* semnate electronic de către sistem.

Comunicarea documentelor menționate mai sus se efectuează în format electronic, inclusiv pentru cererile depuse în format letric.

Notarii publici vor înregistra cererile de înscriere a actelor juridice în vederea realizării formalităților de publicitate imobiliară exclusiv prin logarea la aplicația eTerra, direct în registrul general de intrare electronic RGI.

Notarul public va completa formularul electronic al cererilor, la care va atașa, semnate electronic, toate documentele care stau la baza soluționării acestora: actele autentice și anexele acestora, documentele de plată justificative etc., cererea primind număr de înregistrare și termen de soluționare.

Toate actele juridice vor fi scanate numai în format .pdf și vor fi semnate cu semnătura electronică calificată a notarului public, după care vor fi atașate la cererile de înscriere, în vederea încărcării în aplicația eTerra pentru soluționare.

Înscrisurile scanate în format .pdf au valoarea unor înscrisuri originale și vor fi utilizate la soluționarea cererilor de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, fără comunicarea ulterioară a originalelor pe suport de hârtie.

După soluționarea lucrării biroul teritorial va comunica, tot prin intermediul aplicației informatice eTerra, încheierea de intabulare și extrasul de carte funciară de informare, care vor fi semnate electronic, cu sigiliul calificat al ANCPI, generat automat de către sistem.

Ulterior, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele originale vor fi transmise prin orice modalitate oficiului teritorial, în vederea arhivării, în aplicarea prevederilor art. 28 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei se vor loga la aplicația eTerra, vor înregistra documentații online iar toate documentele vor purta semnătura electronică calificată și vor fi atașate, în format .pdf, prin intermediul sistemului informatic eTerra – opțiunea încărcare fișiere.

Documentația cadastrală completă, în original, va fi transmisă oficiului teritorial în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, în vederea arhivării.

 

 

 

Citiți și:

Aproape 42 mil euro, pentru edificarea unui ansamblu rezidential in Capitala

Cu cine a fost semnat contractul rutier de 23 mil euro

Contracte rutiere de 200 mil lei, semnate

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus