Oferte locuri de munca top

Cadastru: noi coeficienti pentru categoriile de dificultate ale terenurilor

Au intrat în vigoare noii coeficienți pentru categoriile de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire. Aceștia vor fi aplicați pentru imobilele din intravilanul localităților situate într-o unitate administrativ-teritorială care fac obiectul introducerii cadastrului sistematic în conformitate cu Programul național de cadastru și carte funciară, pe localități rurale, urbane și metropolitane.

Modificările au fost făcute în cadrul Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor despecialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie.

Astfel, coeficienţii categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire pentru imobilele din intravilanul localităților rurale, urbane și metropolitane sunt următorii:

Categoria I — teren din intravilanul localităților rurale (comună) – coeficient de 2,60

Categoria a II-a — teren din intravilanul localităților urbane (oraș, municipiu, municipiu reședință de județ) – coeficient de 3,10

Categoria a III-a — teren din intravilanul zonelor metropolitane – coeficient de 3,50.

Stabilirea coeficienţilor categoriei de dificultate privind gradul de acoperire a terenurilor, pentru care se execută lucrări de înregistrare sistematică are la bază faptul că în lucrările de cadastru sistematic se realizează operaţii suplimentare faţă de lucrările topografice, în conformitate cu Specificaţiile tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, după cum urmează :

* Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice, reprezentând 6 operaţii suplimentare.

* Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară, reprezentând o operaţie suplimentară.

* Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare, reprezentând 3 operaţii suplimentare,rezultând un factor de multiplicare al coeficienţilor corespunzători lucrărilor topografice cu 10.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus