Oferte locuri de munca top

Cadastru: Nici o sansa sa se termine la timp Programul national de cadastru

Nu este nici o șansă ca implementarea Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) să fie finalizată la timp, adică în anul 2023. Acesta a demarat în anul 2015.

Ca urmare, Guvernul va aproba astăzi prelungirea PNCCF.

Cum programul a avut mai multe probleme de-a lungul anilor, iar înregistrarea sistematică nu a fost finalizată, acesta se va derula până când toate imobilele din țară vor fi înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

De asemenea, pentru continuarea programului vor fi modificate principalele activități ce vor fi realizate, precum și sumele aferente.

Proiecte industriale, propuse sa fie implementate in provincie

Astfel, în program vor fi cuprinse:

* înregistrarea sistematică a imobilelor şi alte operațiuni care privesc realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică: 2.331.853 mii lei

* activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie: 96.620 mii lei, din care fac parte:

– Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități administrativ-teritoriale din mediul urban

– Mentenanța şi dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS)

* activităţi de informare şi conştientizare a publicului: 22.323 mii lei

* dezvoltarea şi mentenanţa sistemelor informatice: 206.318 mii lei

* conversia în format digital a documentelor analogice: 345.509 mii lei

* tehnică de calcul şi de stocare: 33.868 mii lei

* alte activităţi ce decurg din derularea programului naţional: 1.014.394 mii lei.

Suma totală estimată ajunge astfel la puțin peste 4 miliarde de lei.

Viitoare sursa de agregate minerale

Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale va aproba alocarea anuală a sumelor necesare finanţării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraş şi sectoarele municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Totodată, în scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes naţional, Agenţia Naţională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanţare din venituri proprii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale
aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoştinţă publică.

Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului vor fi raportate în anul următor cu aceeași destinație.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus