Oferte locuri de munca top

Cadastru: modificari privind contractele de finantare

Au intrat în vigoare cele mai recente modificări privind contractele de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale.

Aceasta conform unui ordin la Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În etapa de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului

s-a constatat că această activitate durează în realitate mai mult decât perioada estimată inițial.

Comisia de soluționare a cererilor de rectificare / contestațiilor poate fi mai eficientă prin implicarea în această activitate a reprezentanților participanți la proces: primărie, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, executantul lucrărilor.

În acest sens, perioada de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului a fost prelungită anterior de la 30 de zile la 90 de zile, conform prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Proiect pentru extractia a peste 185 mii mc de nisip si pietris

Astfel, conform noului ordin, a fost prelungită durata contractelor de finanțare de la 18 luni până la maxim 20 de luni. Contractele se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget.

Totodată, este posibilă prelungirea perioadei de valabilitate de la 18 luni până la 20 luni, a contractelor de finanțare încheiate în anul 2021, precum și a celor încheiate în trimestrul I și trimestrul II ale anului 2022.

Aceste modificări au devenit necesare după schimbările anterioare ale Legii cadastrului și a publicității imobiliare, nr. 7/1996, precum și ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, în ceea ce privește procesul de înregistrare sistematică a imobilelor.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus