Oferte locuri de munca top

Cadastru: masuri pentru solutionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice

Întrucât a constatat că activitatea de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului durează în realitate mai mult decât perioada estimată inițial, ANCPI intenționează să modifice Regulamentul lucrărilor sistematice de cadastru.

Astfel, comisia de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor ar putea fi mai eficientă prin implicarea în această activitate a reprezentanților participanți la proces: primărie, OCPI, executantul lucrărilor.

Propunerile ANCPI de modificare și completare a Regulamentului vizează:

– Prelungirea perioadei de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului de la 30 de zile la 90 de zile;

– Constituirea comisiei de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului din ”reprezentanţi desemnaţi de primar, reprezentanţi mandataţi ai executantului lucrării de înregistrare sistematică şi reprezentanţi desemnaţi de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară”;

 

– Modificarea graficului de activităţi la livrările pe UAT și sectoare cadastrale, în ceea ce privește durata soluționării cererilor de rectificare și părțile implicate în această activitate;

– Alte modificări de natură să clarifice aspecte procedurale ale înregistrării sistematice și care vizează: situația înregistrării suprafeței măsurate, în cazul titlurilor de proprietate eliberate pe vechile amplasamente; publicarea anunțului prealabil publicării documentelor tehnice de către OCPI, în cazul în care Achizitorul este ANCPI; punerea la dispoziția executantului a modelului de raportare lunară, după încheierea contractului.

Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, a fost pus în dezbatere publică.

Inca un pas pentru construirea unui ansamblu

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus