Oferte locuri de munca top

Cadastru: Masura pentru implementarea mai rapida a proiectelor de infrastructura

Pentru ca proiectele de infrastructură de transport de interes național să poată fi implementate mai rapid, mai ales în contextul obiectivelor asumate prin PNRR, a fost propusă o nouă măsură prin modificarea Codului administrativ.

Astfel, constituirea dreptului de administrare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii asupra imobilelor proprietate publică a statului, necesare în realizarea proiectelor de infrastructură, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, va putea fi realizată în baza datelor de identificare din inventar.

Conform legii actuale, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare.

Proiect rutier de aproape 67 mil euro, in pregatire

În acest mod se aduce o clarificare privind situația juridică a imobilelor proprietate publică a statului, pentru care nu s-a finalizat înscrierea în Cartea Funciară, din cauza unor neconcordanțe între suprafața prevăzută în actele de proprietate și suprafața rezultată din măsurători.

Măsura ar trebui să ajute la atingerea obiectivelor asumate prin PNRR, conducând la o implementare mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes național. Aceasta luând în considerare faptul că prin PNRR s-a stabilit drept termen de finalizare a proiectelor anul 2026, iar ca termen pentru semnarea contractelor de lucrări este anul 2023. Neîncardarea în aceste termene va duce la blocarea finațării pentru toate proiectele din componenta de transport a PNRR.

Modificarea legislativă

După articolul 300 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 300cu următorul cuprins:

”Art. 3001 – Prin excepție de la prevederile art. 300 alin. (2), constituirea în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, necesare realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de c adastru şi carte funciară, precum și actualizarea inventarului centralizat, se pot realiza în baza datelor de identificare din inventar.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus